kurumsalla��t��rmak kelimesi

(19 karakter)

ozon    

ait    

vat    

belli belirsiz    

pardon    

ring    

başağrısı    

dragon    

bat    

geçersizlik    

ebediyen    

kalkmak    

kadavra    

savurmak    

ihbar    

şoven    

gem    

soysuz    

Küçükayı    

tar    

mütalaa    

kalem    

üretim kooperatifi    

kulis    

lor    

kazma    

viyadük    

arazi parçası    

deme    

gün ışığı    

defans    

uf    

nötrlemek    

acılanmak    

kasılma    

bollaştırmak    

ilişiksiz    

filhakika    

efor    

solo    

tekemmül    

çözgü    

Rus ruleti    

yumuşaklık    

sofistike    

ağda    

rop    

acemi    

ağır hasta    

guru    

niçin    

encümen    

muamma    

mevzuat    

tanıtmacı    

transport    

çentikli    

met    

yeğlemek    

halk oylaması    

alçaltmak    

kabalaşmak    

nesne    

anonim    

perspektif    

gruplaşmak    

parka    

savunma    

belirginleştirmek    

angaje    

öşür    

bozulma    

bin    

kategori    

amin    

abide    

soda    

vandal    

altında    

stres    

devlet bankası    

uzamak    

terettüp etmek    

özelleştirmek    

mikrofilm    

körüklemek    

merhametsiz    

gramer    

dil bilgisi    

bay    

alt kat    

mısır unu    

ithal etmek    

kibrit    

elan    

motif    

lav    

affetmek    

top    

vakitsiz    

sudan    

doğaüstü    

halel    

soğuklaşmak    

blöf    

tıbben    

yarma    

nöbetleşmek    

mesuliyet    

tadını çıkarmak    

polis arabası    

lama    

deste    

not    

macera    

mahmuzlamak    

su hattı    

bula    

barıştırma    

su mermeri    

kerpiç    

yaşam öyküsü    

silo    

kramp    

samimiyetle    

inhilal    

afişçi    

konut kredisi    

sebzeci    

teğmen    

istikrarlı    

fiş    

muris    

mühür    

yayılımcı    

sıvacı    

kestirim    

nazari    

çömlek    

hediyelik    

uca    

firar    

soylu    

takma saç    

hatiplik    

rest    

veda    

ehlileşmek    

akıbet    

kapakçık    

girişkenlik    

planet    

tornado    

iktisatçı    

ırmak    

taahhüt    

masa    

tomografi    

balcılık    

kaplı    

yamak    

oylama    

put    

diklik    

boncuk    

iklim    

pardon    

gümrükçü    

yadırgama    

döşetmek    

mahkum    

ar    

yalvarış    

Norveçli    

fidye    

tekrar ele geçirmek    

kalleş    

yer    

gizlemek    

köktencilik    

nova    

nominal    

münasebetsiz    

basil    

gen    

ampul    

ray    

bütün    

umum müdür    

bağlantı    

Rumca    

önceki    

yaygaracı    

çalkamak    

mambo    

Arnavutlaşma    

kanca    

semizotu    

çentik    

pasif