mürettebat kelimesi

(10 karakter)

ibadet    

paylaştırma    

akılcılık    

çapraşık    

efsun    

tarafsız    

cam    

taassup    

güllaç    

kulak misafiri    

semirtmek    

içtihat    

saçmak    

kabul etmek    

robot    

yutturmak    

işret    

kurumlaşmak    

geğirme    

somon    

topraklama    

pastoral    

memba    

ah    

olefin    

net    

maalesef    

zorunlu    

terminal    

molla    

sorumsuz    

sure    

göğüslük    

adam    

kinaye    

bar    

file    

sik    

gang    

star    

cop    

eksiltme    

Bangladeş    

serseri mayın    

seçici    

aksesuar    

asa    

evvellik    

hicran    

ataşe    

cirit    

çorak    

Sırpça    

pop    

metal    

logo    

nail    

damak    

havari    

resmi    

lanet etmek    

tipi    

iş gücü    

hasbi    

karşılaştırma derecesi    

alt kat    

megahertz    

bıktırıcı    

video    

biraz    

dam    

birikmiş    

tokat    

fars    

arz    

leğen    

dağarcık    

meşruhat    

çeşitlendirme    

terminal    

boyanmak    

bone    

benlik    

hemzemin geçit    

ayı    

dağcı    

alabora etmek    

hedef    

taşıt    

likör    

gün ışığı    

esinti    

alışkın    

armada    

ekler    

bahse girmek    

hisse    

şenlikli    

le    

illegal    

zıpır    

element    

on    

temelli    

termal    

arpa    

ünite    

Latin    

keklik    

betimsel    

tab    

başlatma    

pembelik    

kaynaşmak    

müdahale    

övünmek    

metal    

aktarıcı    

köle    

kanat    

hesaplı    

lokma    

İstanbul    

protein    

seloteyp    

tiriz    

paramparça    

nezle    

kırpıştırmak    

dönüştürücü    

diminuendo    

sunma    

izin vermek    

ak    

gazlı    

yığma    

masaj yapmak    

tip    

karargah    

daimi    

dumur    

gümüşi    

misyoner    

sergileme    

dimi    

övgü    

kaniş    

forte    

ayrımsız    

merkez    

toprak kayması    

Mors alfabesi    

aşağılık duygusu    

fakfon    

dikmek    

hem    

konsolosluk    

dikit    

ünlem    

çerçi    

cenup    

aşure    

azim    

dil sürçmesi    

esrarlı    

beklenmedik    

aparmak    

cismani    

aroma    

detant    

portal    

in    

kavgacı    

hantal    

tek taraflılık    

emperyalist    

dörtlük    

cüce    

muvaffak    

uyuşturucu    

gemi enkazı    

ulak    

gümrüksüz    

talaşlamak    

havalandırıcı    

Ortodoksluk    

çok miktar    

gereksinmek    

rekolte    

nükteli    

kondansatör    

ağır sıklet    

biçimcilik    

sözünün eri    

kabak kafalı    

tanrıça    

diye    

oğulcuk    

moral    

alem