mukim kelimesi

(5 karakter)

cart    

saltık    

şan    

tavla    

art    

oyun sahası    

avlu    

yakıştırmak    

ut    

sık sık    

eğitim    

mücessem    

tayf    

laflamak    

harem    

bazuka    

tasdikli    

fes    

humus    

baştan savma    

traktör    

yediemin    

burjuvazi    

Konya    

general    

bilgi işlem    

dönmek    

roman    

hele    

döşemeci    

şef    

yumuşama    

lezzetlilik    

gezinti    

aletli    

giyinik    

data    

çömelme    

fevkaladelik    

paten    

tespit    

planet    

takım    

tekin    

nallamak    

mola    

islim    

dinmek    

kızmak    

bandırmak    

gruplandırmak    

ağaçlandırma    

om    

tun    

ihtisas    

oval    

birçok    

denizci    

takimetre    

göbek    

araştırma    

farad    

bodrum    

do    

uf    

çevrim    

robot    

çekirdeksiz    

oruç    

koltuk altı    

tahıl ambarı    

sponsor    

öd    

su mermeri    

Yahudilik    

panayır    

cennet    

ürkütmek    

saz şairi    

algılayıcı    

om    

gocunmak    

kör şeytan    

tasnif    

fesatçı    

layık    

font    

ini    

ağızsız    

akıllı    

müstehcen    

rezilce    

başhemşire    

birincilik    

hali    

istatistikçi    

şom ağızlı    

Latin    

satış ruhsatı    

yaylı    

kilim    

haneli    

hakir    

har vurup harman savurmak    

domuz ahırı    

sekme    

korna    

uyumluluk    

kıyaslamak    

polis    

yırtık pırtık    

sivriltmek    

ayran    

bromür    

bay    

tekke    

gemi omurgası    

tam    

bat    

sofa    

yanıt    

işporta    

mucizevi    

zaruret    

yeterli    

tabela    

suç ortağı    

erkeklik    

sara    

sönümlemek    

bunama    

düğümlenmek    

uyma    

ilmik    

kızıl    

çanak    

metres    

sırt sırta    

içmek    

nitelendirmek    

lop    

klips    

itaat etmek    

bas    

Doğulu    

harp    

meşgale    

binbaşı    

cezai    

engebe    

cif    

kök boyası    

karst    

kampanya    

hadi    

hit    

fare    

reel    

terbiyesizlik    

omurilik    

stabilizatör    

para    

pilot    

maya    

bekçi köpeği    

yaşmaklı    

müspet ilimler    

gurultu    

ekleme    

tıkırtı    

yok    

sorguç    

coğrafya    

işbirliği    

dijital    

sanatçı    

çatallı    

ark    

tren    

ilk yardım    

federal    

hizalamak    

tekeşlilik    

durdurulmak    

yığılma    

aşınma    

tutunmak    

günahsız    

vardırmak    

dayamak    

mont    

açgözlülük    

transfer    

dışkı    

büyücülük    

kasıntı    

dadandırmak    

suçsuzluk    

renk körü    

önkol kemiği