nükleik asit kelimesi

(12 karakter)

tenha    

genelleme    

mikado    

pastoral    

travesti    

telgraf    

eylem planı    

sicim    

vamp    

kooperatif    

meydana getirmek    

ameliyat    

bulaştırma    

ayak    

yolculuk    

tescil etmek    

ihtisaslaşmak    

düzyazı    

azar azar    

çağrı    

taka    

beşli    

danış    

cop    

kumandan    

mors    

yağışlı    

gabya yelkeni    

celal    

baro    

Küba    

net    

tornalama    

file    

nispi    

temin etmek    

çekidüzen    

oh    

dun    

rate    

dişil    

kıstırmak    

bakanlar kurulu    

paçavra    

devrim    

yardımseverlik    

tenezzül    

voleybol    

gelecek zaman    

düğmesiz    

kuvvetlendirmek    

yapışmak    

altmışıncı    

manzum    

şahsen    

ağızdan ağıza    

sağlık kontrolü    

panzehir taşı    

kamu kesimi    

meftun    

adaletsizlik    

toy    

zanlı    

tin    

karakol    

konfeksiyon    

mas    

bent    

fen    

yassılık    

akort    

yaren    

lens    

göz akı    

kap    

ihtilaç    

epope    

kısma    

gang    

gam    

kopma    

boğuşmak    

kadeh    

rastık    

uf    

bozulmamış    

göbek taşı    

kavrama    

hazine    

kıyasıya    

reddedilme    

Avrupa    

gözetmen    

çürük    

akrabalık    

veto    

bağırtı    

Avrupa    

forum    

şarjör    

tıbben    

top    

otoklav    

içindekiler    

başıboş    

hat    

seçici    

diaspora    

gazlı    

ateşlik    

post    

judo    

öfkelenmek    

gar    

burun kanaması    

opus    

esnek    

hüzün    

sevimsiz    

sapıtmak    

yüzme    

barıştırmak    

Madagaskar    

kıdemli    

torero    

teneke    

ordinat    

vizör    

kentçilik    

top    

hoşnutsuzluk    

bize    

ulak    

vesika    

print    

teftiş kurulu    

video    

ten    

nezaketsiz    

lotus    

nirengi noktası    

Kürt    

bora    

bir tutam    

mala    

er    

cenaze arabası    

mineral    

emekli    

star    

mantık    

ole    

ofset    

efektif kur    

raf    

empoze    

can yoldaşı    

oba    

alkım    

hazin    

ekonomi politik    

lav    

algılamak    

ayrılmış    

konsomatris    

rom    

kumpanya    

ev    

rest    

çekimser    

kazınmak    

popülasyon    

büyüteç    

büzülme    

polo    

caydırma    

sıçratmak    

tab    

süzme    

mineral    

loşluk    

hail    

şekilcilik    

dam    

kaynatmak    

pürüzsüz    

kısıtlanmak    

yedi canlı    

kolon    

itaatsizlik    

zikzak    

rengarenk    

video    

amir    

tereddüt    

run    

boş laf    

festival    

lazım    

şantöz