obje kelimesi

(4 karakter)

obje

,

obje

obj ile başlayanlar...
3 adet listelenmekte
-obje, -objektif, -objektiflik,
bje ile bitenler...
1 adet listelenmekte
-obje,

uygunsuz    

sendika    

Suriye    

run    

geçersiz    

çekici    

olurluk    

mürteci    

öncülük    

bülbül    

berraklaşmak    

voltaj    

main    

bop    

damper    

fob    

print    

sindirim    

mayo    

teşhirci    

moment    

hempa    

Habeşistan    

futbol    

desteklemek    

hayvanlık etmek    

kapakçık    

kıyma    

yok etmek    

doğurmak    

bütünler    

şimdiki    

sırnaşmak    

damping    

özdeyiş    

piyasa ekonomisi    

sürüklemek    

şablon    

kuvvetli    

güfte    

ortak olmak    

manyetizma    

elemek    

gar    

diyagonal    

arpa    

rot    

fıskiye    

çat    

çakışmak    

asimilasyon    

amaçlamak    

söyleşi    

pot    

iddia    

ödenek    

tarafından    

teyel    

fan    

fetva    

lağım çukuru    

global    

tüylü    

mangan    

adli    

yavaşlatmak    

gömlek    

kırma    

pervane    

darılma    

işe yaramaz    

asansör    

çengelli    

akortlu    

tanzim    

damar    

işeme    

solgunlaşmak    

senarist    

mücehhez    

fırlatma    

nakış    

pal    

dökmeci    

emniyet amiri    

sigortalı    

yalın cümle    

telefon santralı    

bileşik    

terminal    

içkici    

aktifleştirmek    

havai    

atma    

iptidai    

götürü iş    

teşvik    

gerilik    

kaya    

şiddetlenme    

yanak yanağa    

tescil    

homoseksüellik    

kurtarılma    

broş    

kitabi    

pil    

tart    

dizi    

büyüleyicilik    

boya kökü    

tender    

sarkıklık    

eda    

su saati    

tezat    

açık pazar    

milli    

partner    

lift    

enjeksiyon    

kıl    

tahrip    

çekinmek    

şerefiye    

pusat    

girift    

aslanpençesi    

kışın    

yayınevi    

muvazene    

flora    

rezervasyon    

değirmen taşı    

pislemek    

gönençli    

vefat etmek    

plato    

para    

hakaret etmek    

buruşturmak    

mesuliyet    

umma    

dipçik    

konservecilik    

şefkat    

tümsek    

dahiliyeci    

ve    

dominant    

katmer    

kesme    

tepinmek    

müteveccihen    

fincan tabağı    

nas    

sıralı    

ram    

ser    

zeytin    

giren    

peşinde    

zerdeçal    

cezai    

aydınlık    

kaydolmak    

garipsemek    

ipek    

kil    

zor    

avuç    

noktalama işaretleri    

mandolin    

mark    

sis    

incir    

kiriş    

ortaöğretim    

bitki örtüsü    

salt    

amel    

kullanma    

görünmez kaza    

burkulmak    

sura    

hemen hemen    

temaruz    

spiral    

betonarme    

tıkırtı    

gebermek    

mantıksız    

Çekoslovakya    

print    

Bursa    

fotojenik    

trias    

memeliler    

kirletme    

çok büyük