omuzlamak kelimesi

(9 karakter)

hırt    

aysberg    

rom    

Anıtkabir    

Rum    

yolcu    

link    

hararetli    

nesnel    

gıcırdatmak    

bağırsak kurdu    

şose    

tüylendirmek    

obua    

kötülemek    

mask    

hediyelik    

da    

millet    

cambaz    

bayır    

şüphe    

ekmek kapısı    

nihai    

yeteneksiz    

şapırdatmak    

teyze    

bit    

seferberlik    

Mısırlı    

kes    

nasılsa    

fauna    

ast    

parşömen    

bebek    

çelimsiz    

kestirme    

si    

salam    

Filistin    

cahil    

baskı hatası    

işlem    

dişlek    

an    

vaktiyle    

hane    

mercan    

yapış yapış    

Romanyalı    

mücellithane    

asabileşmek    

dinlence    

bile bile    

takla    

buz kütlesi    

ring    

bas    

bacanak    

eksilmek    

asillik    

çiy    

dip    

ateşlemek    

canan    

ispat etmek    

zarf    

çatallanma    

müdür yardımcısı    

basso    

izleyici    

reglan    

zargana    

insanlaşmak    

varaka    

vize sınavı    

düğümlemek    

mahal    

yayım    

zar    

hukuk    

önce gelmek    

cam    

çizici    

mavileşmek    

şeytan    

Hint    

terk etmek    

iade    

ağır sıklet    

seher    

leş    

Libya    

yaklaşmak    

göze ait    

kanyak    

silkelemek    

nitelendirmek    

simsiyah    

gizlemek    

art    

gerekçe    

blucin    

uygunluk    

Malta    

mahrumiyet    

Mars    

şenlendirmek    

pervaz    

nar    

atom    

tehlikeye koymak    

adına    

kule    

lens    

çıkmaz sokak    

atacılık    

parapet    

pos    

hiyerarşi    

biber    

bin    

ihtiram    

cip    

rest    

epigram    

ticaret    

asma kat    

piston    

istemsiz    

pasaport    

pınar başı    

tiftiklenmek    

damlalık    

layiha    

ocakbaşı    

yemlemek    

dalgın    

düdüklü tencere    

değersiz    

kalkık    

dikkatsiz    

af    

işittirmek    

Senegal    

floresan    

mumlu kağıt    

süzme bal    

amaçsızlık    

yasama dönemi    

despot    

seren    

asi    

global    

yanlış yazmak    

em    

isimlendirme    

yalamak    

cebelleşmek    

konuşma sanatı    

anırmak    

zorlaştırmak    

garp    

damgalamak    

satır arası    

uydurma    

ha    

tehir    

gayret    

klorür    

mahal    

yalnızca    

pest    

ertesi    

orgeneral    

dar    

slip    

içerik    

jile    

alabalık    

platform    

armatör    

ihzar müzekkeresi    

zampara    

seçim bölgesi    

main    

çanak anten    

ebat    

reyon    

asılmak    

yeşillik    

veranda    

göğüslemek    

polar    

gen    

ders dışı    

pardon    

çelik kasa    

facia