ongen kelimesi

(5 karakter)

cezalandırmak    

caz    

başucu    

gofret    

vidalanmak    

değerli    

çiçeklenmek    

link    

sekizgen    

yükselmek    

iris    

gayri meşru    

feda    

yayımlamak    

şansölye    

mansiyon    

ip    

ket    

meni    

ta    

megahertz    

pal    

tamtam    

o zaman    

paye    

monden    

nasihat    

iklim    

test    

basın özgürlüğü    

nakdi    

sade    

stop    

rasyonel sayı    

kendinden geçme    

sendikacı    

peridot    

erkeklik    

vulgarize    

gübre    

yufka    

dokunulmaz    

tampon bölge    

havari    

hukuk    

aşık kemiği    

sırdaş    

gerginleştirmek    

tetanos    

ima    

butlan    

helvacı kabağı    

kötüleşmek    

amblem    

şu bu    

hare    

açık hesap    

kafile    

pislemek    

liderlik    

hap    

döküntü    

kışkırtı    

andante    

kusma    

bana    

ana    

üzülmek    

rap    

tıraşçı    

Cumhuriyet Bayramı    

zerrin    

okunaksız    

koyuluk    

sake    

terettüp etmek    

yırtma    

yağmur    

dizi    

mineral bilimci    

kayıtlı    

bamya    

soğutma    

espri    

hakaret etmek    

ölüm döşeği    

köse    

temaruz    

avadanlık    

yargı erki    

cüzdan    

erişim    

akıntısız    

kaydırılmak    

İslam    

gark olmak    

final    

asi    

etkisizlik    

ilkel    

yağmurluk    

kırçıl    

salınmak    

herze    

ateşli silah    

antifriz    

terzi    

hafif sanayi    

istifçi    

hardal gazı    

elektrikli süpürge    

açıkça    

erişte    

trigonometri    

volt    

bakliyat    

talep    

çapkınlık    

bir tutam    

Kongo    

Eskimo    

metal    

yüklük    

kültürsüz    

ışıldama    

tatbik    

tiftik    

filozofça    

bakla    

adrenalin    

civar    

niye    

klavsen    

yakınlık    

evren bilimi    

ring    

planlamak    

köprü    

bıçkı    

duyma    

tanık    

duyurmak    

hafiflemek    

bu arada    

ağız birliği    

varmak    

hipertansiyon    

yakalama    

nafta    

leopar    

jig    

konvansiyonel    

ehlivukuf    

bitüm    

yırtık    

takımyıldız    

konsolosluk    

bar    

bile    

de    

muvazenesizlik    

desise    

çalışma saati    

iplik    

yuvarlatma    

maddi    

it    

tutulum    

pastörize    

agnostisizm    

defterdar    

konser    

olmazlık    

istiare    

kabristan    

derleme    

infilak etmek    

tabiiyet    

muallak    

dokunma    

bekletmek    

teslim    

tirit    

yayın balığı    

gasp    

postacı    

kilitlemek    

hara    

takibat    

eşitsiz    

format    

Tunus    

iyonlaşma    

kota    

tören    

gastrula    

adam başına    

anüs    

pus    

boğucu