platform kelimesi

(8 karakter)

tavsiye mektubu    

İsveçli    

sere    

güneşli    

gaf    

baron    

sırt çantası    

ask    

yıllık    

kağnı    

müessese    

sağırlık    

acil servis    

yıpratmak    

tanrıcılık    

mania    

apsent    

dolum    

yazıt    

vade    

mark    

müstesna    

serserileşmek    

aniden    

sabırsızlanmak    

tek tük    

narin    

ün    

politik    

taklit etmek    

el    

göz kamaştırıcı    

mültezim    

burun deliği    

sah    

hurma    

üşüme    

pos    

belediyeye ait    

pürüzlenmek    

seyretme    

motopomp    

tutunmak    

bağırsak    

sanat okulu    

kurbağa    

adlandırmak    

em    

kulis    

bora    

ter    

bunaltı    

yangın    

söylenmek    

silikleşmek    

muhtariyet    

çelik    

kalite kontrolü    

sihir    

analog    

o halde    

püskürük    

isabetli    

biyolojik    

cani    

eşsizlik    

sorumsuz    

soprano    

hummalı    

ekip    

emir vermek    

yürümek    

baba mirası    

trans    

su terazisi    

pirelendirmek    

şeker pancarı    

cidden    

liderlik    

jet    

bakanlık    

çekim    

karşılaştırma    

akaçlama    

karşılaşma    

kötü beslenme    

bölücü    

bula    

endam    

benzemek    

bölücü    

görünür    

sehim    

defile    

fıçılama    

goril    

gür    

bayram    

o    

pasaparola    

tepsi    

tertipsizlik    

fakirlik    

yükletmek    

muvafakatname    

şımarmak    

yo    

rahat    

kar paylaşımı    

sulamak    

sürmeli    

gruplandırma    

fire    

gudde    

ılıca    

halk    

poliklinik    

uzay gemisi    

motor    

ohm    

börülce    

in    

asker    

periyot    

koyun    

font    

sahip    

ram    

boru    

hidrojen bombası    

yayın balığı    

kırçıl    

hoşgörü    

atlas    

diyagram    

külçe    

jet    

kuruluk    

sen    

ret    

sayılmak    

dokundurmak    

vites    

anüs    

yalıtım    

su baskını    

tavsamak    

öç    

gazino    

şeneltmek    

görmemiş    

baldız    

duyumsal    

ilgisiz    

mal    

kamarot    

zerrin    

tilki    

kerhaneci    

okuyucu    

tablet    

kin    

mezarlık    

turne    

poligon    

ekim    

ayrım    

iletken    

pigment    

geğirme    

kötü niyet    

kaşe    

tabu    

do    

diyapozitif    

şifalı    

tekke    

post    

edat    

tente    

patlama    

iletmek    

yıkık dökük    

paket    

içecek    

er    

yalanlamak    

nas    

bölücülük    

cop    

pekiyi    

vitrin    

anlaşma    

kablolu    

bakıcı    

protein    

bunun üzerine    

batik    

cebri    

çeper