polar kelimesi

(5 karakter)

ramp    

örtbas    

gitarcı    

sofra örtüsü    

sayın    

disiplinli    

cildiye    

sarmaşık    

kanaat    

beyin cerrahisi    

kirletmek    

eğme    

sayıcı    

vat    

çocuk    

patlatmak    

çuvallamak    

operatör    

stereoskop    

sur    

pasif    

tiyatro    

iğnelenmek    

haczetmek    

niteliksiz    

bigünah    

teyp    

hiyerarşi    

zarafet    

kes    

haberleşme    

mask    

asi    

yer fıstığı    

nötrlemek    

kombi    

nabız    

en    

define    

name    

ovalamak    

koparmak    

tanımlık    

raf    

proton    

haykırmak    

şaşırtmaca    

ıskaça    

akli    

paşa    

topaz    

asker    

noter    

yaratık    

dil balığı    

bahriye    

kenetlenmek    

demode    

vahşilik    

bayır    

gaz    

acıma    

büyütme    

türbülans    

akciğer    

boşalmak    

kırsal bölge    

kapsam    

restore    

ninni    

açık eksiltme    

oy    

eskiden    

fiyasko    

balıkçılık    

lap    

sessiz yürüyüş    

çoklu    

Dingo    

ayrılmaz    

han    

oyunlaştırmak    

evli    

sabah    

kömürlük    

sılacı    

sal    

devlet    

fonograf    

çapraz ateş    

cenkçi    

atlas    

delirmek    

dertleşmek    

makbuz    

hektogram    

kalkınma    

guano    

nicelik    

kumbara    

sözel    

lake    

cep sözlüğü    

vade    

restore    

derken    

madenci    

erg    

börek    

güreşmek    

genişletmek    

gürüldemek    

galiba    

doğa    

delik    

yerküre    

pop    

gram    

cuma    

söylemek    

ve    

yan tümce    

polka    

bendir    

bulvar    

zararına    

Avustralya    

örf    

şifa    

indirimli satış    

affetme    

repertuvar    

kariyer    

pense    

tutuşmuş    

serum    

mum    

gitgide    

muhit    

kılıksızlık    

binde bir    

gerçeklemek    

koridor    

çekiç kemiği    

bed    

şamata    

macun    

ağlayıcı    

aralıksız    

tutya    

acilen    

jest    

set    

mutlak    

infial    

afi    

ip    

odun    

met    

tuğ    

kötüye kullanma    

güçlük    

tamponlama    

kurt    

aha    

frank    

tatbik    

Nazizm    

şanssız    

Rum    

öcü    

of    

portal    

işlemci    

stalagmit    

erkenci    

durdurmak    

terakki    

payet    

paranoya    

ovulmak    

övünme    

ben    

motosiklet    

link    

pah    

sinsice    

dal    

partner    

menkıbe    

rate    

çürük    

özensiz    

kor    

çerçeve    

mantis    

günce    

beş paralık    

daha iyi    

tarife