pratik yapmak kelimesi

(13 karakter)

büzmek    

aşağı yukarı    

kavim    

Yugoslav    

karikatürcü    

şehit etmek    

park    

mekanik    

seve seve    

farz etmek    

mai    

batılı    

tasarı    

postal    

küçülme    

sulamak    

el sürmek    

büfe    

küremek    

hail    

önemseme    

seren    

icra    

mahzun    

günlük    

üye    

adamak    

sınamak    

kuruma    

kağıt    

yatak takımı    

pay    

sığınma    

gale    

İslam    

tavlamak    

mask    

tropikal    

ayakaltı    

apolet    

kitabevi    

gram    

elma suyu    

izdivaç    

kumral    

altüst    

bakıcılık    

gecikme    

meşrulaştırmak    

uğraşma    

gözünü korkutmak    

film    

dondurma    

tabiat    

yüklenme    

kokmak    

karşılıksız    

kurşuni    

azımsamak    

en çok    

denetçilik    

sake    

akademisyen    

revaç    

methetmek    

şifalı    

tomruk    

vefat ilmühaberi    

yıl    

sosyokültürel    

cihan    

güçlükle    

topaz    

düz    

iptidai    

yoğun disk    

Leh    

grip    

set    

av    

iskarpela    

rate    

kanırmak    

türemiş    

kanserli    

küstah    

yosun    

birinci sınıf    

özelleşmek    

tökezleme    

sadrazam    

anlamlandırmak    

villa    

diyabet    

can sağlığı    

adet    

havalanma    

dönek    

inikat    

yağlılık    

yelkenli gemi    

büzüşük    

kompetan    

armut    

kaymak    

tun    

gayya kuyusu    

istatistikçi    

oraya    

tun    

acele    

otomat    

çalıştırma    

çevirim    

mineral    

teorem    

birinci    

manşet    

yüce    

fauna    

orta    

beyan    

bahis    

net    

var    

gençleşme    

yazık etmek    

ekstre    

mat    

karbonat    

sirkeleşmek    

yılan    

mala    

mekruh    

ezik    

logo    

pitoresk    

denklik    

budak    

bununla birlikte    

çizili    

itimatname    

pohpohlamak    

dam    

ohm    

puanlamak    

şeffaf    

site    

yüklenmek    

zeytin    

anele    

kravat iğnesi    

vişne    

bordo    

İnternet    

transfer    

ikindi    

anaokulu    

gösterilmek    

Urduca    

rastlantısal    

peşinat    

dar sokak    

konç    

eğrili    

rampa    

öbür    

sayma    

gabari    

fırt    

ödenmemiş borç    

hap    

zen    

nadir    

bir defa    

ifa    

tumturaklı    

çoğaltma    

serum    

taziye    

transit    

başı önünde    

ürün    

tutuşturmak    

in    

uzak görüşlü    

yurttaş    

mustarip    

nasırlı    

fetiş    

motorin    

namzet    

irs    

doğruluk    

ödüllendirmek    

tımarlamak    

esnasında    

mabet    

kanunen    

losyon