reseptör kelimesi

(8 karakter)

pres    

Ortodoks    

pigment    

hazine    

yatakhane    

kuma    

vazgeçilebilir    

ilenme    

maya    

dahiliye mütehassısı    

kıtlık    

prelüd    

yedeklik    

dökme demir    

kolaylaştırmak    

emilmek    

boz    

guatr    

ovalama    

mal mülk    

süzme    

istihdam    

selamlama    

imbik    

sandal    

işgal etmek    

milletvekili    

keyifli    

pilot    

temas    

organ    

vaaz    

tabi    

pike    

kütürdetmek    

kırmızı    

salt    

pestil    

kuşatılmak    

ki    

asa    

nakliyeci    

reis    

süratle    

transit    

integral    

papalık    

kaynak    

biçimlendirmek    

doçent    

uyluk kemiği    

tasarım    

sap    

geçimli    

eşya    

yetki vermek    

atmak    

teehhür    

nişanlanmak    

mandolin    

Allah    

istifa    

etkileşmek    

sevişmek    

ayrışmak    

mini etek    

his    

megaloman    

etiketlemek    

ya    

bed    

dokunaç    

lir    

ait    

yazışmak    

artist    

tun    

tümamiral    

erkek kedi    

ıraksamak    

dökümhane    

yeis    

zebani    

konserve yapmak    

fit    

vizite    

omlet    

isimlendirmek    

hasislik    

bayılmak    

açık kahverengi    

yergi    

bakanlar kurulu    

karst    

çatırtı    

kefaletname    

pratiklik    

silahlı    

karbüratör    

minare    

buruk    

önlem    

Meksika    

cansız    

post    

kıta    

dominant    

Romanya    

iki    

vals    

inat    

gümrük    

cezbetme    

rey    

duvar kağıdı    

pupa    

gergin    

zayi    

gabari    

bunun üzerine    

arka sokak    

aile hayatı    

tülbent    

umum    

sargılı    

vakum    

marley    

cif    

motel    

demek    

kinaye    

kayık    

zıpçıktı    

parka    

kaymaklı    

resimlik    

teferruat    

tarafsız    

feri    

yükseliş    

bas    

denetleyici    

düzmece    

bel    

diretmek    

inkar etmek    

boca    

gözlüklü    

haşin    

en    

yıkıntı    

izabe fırını    

zımni    

buz    

özlemli    

deneme süresi    

ansızın    

kuru üzüm    

ateşli silah    

rehinden kurtarmak    

basil    

tercüme    

demirci    

çarpıtılma    

cip    

demlemek    

eskrim    

münasebetsiz    

konforlu    

tahkik etmek    

neşesizlik    

entropi    

gevşek    

ayırt etme    

solgunlaşmak    

metal    

dans    

tahtırevan    

tedirgin    

cüruf    

peseta    

bağlantı    

trombon    

sevmek    

bar    

ey    

yerel    

avuçlamak    

paralı    

kıyaslama    

bakış    

hasım    

sünmek    

feshetmek    

muvazene    

şaft    

balık kartalı    

ayıran    

geri göndermek    

Müslümanlık