sabit kelimesi

(5 karakter)

sıkmak    

yayvanlaşmak    

kuzguni siyah    

yalaka    

istilzam    

emir eri    

tını    

bulgu    

materyalist    

anca    

gülümsemek    

yalınayak    

öpücük    

başkalaşmak    

oğlak    

kan davası    

yazmak    

susuzluk    

ömür boyunca    

yaramazlaşmak    

solist    

ormanlaştırmak    

gauss    

bit    

fenerci    

ardıç    

tıraş olmak    

bark    

önkol kemiği    

borda    

neşesizlik    

taşınmak    

mal varlığı    

salahiyet    

hutbe    

okul arkadaşı    

al    

cami    

vibratör    

çaresiz    

iftar    

evlat edinmek    

getirtmek    

tender    

etkileşmek    

hörgüç    

müfredat    

limbo    

ihtarname    

demirleme    

baraj    

bürokratik    

yol vermek    

kilo    

itimatname    

lejyoner    

tertiplemek    

göt    

tan    

şu    

norm    

son    

romanlaştırma    

İskoçya    

rahat duruş    

tesisat    

uyumak    

Türkiye    

abartma    

açık kahverengi    

paravan    

hilaf    

ajan    

açık eksiltme    

şuuraltı    

işgüzar    

mütevellit    

sabaha doğru    

samba    

yayınlamak    

pena    

sıvazlamak    

atlas    

kurşun    

salep    

font    

bir araya getirmek    

öğe    

ikincil    

alyans    

iskarpin    

yük    

üniformalı    

sanayici    

çömlek    

veba    

siyahımsı    

mililitre    

bank    

balya    

ahiren    

hazinedarlık    

kip    

çinicilik    

caz    

kip    

yemişlenmek    

arioso    

site    

radyo oyunu    

afacan    

kanarya    

ilmühaber    

enik    

ban    

he    

tereddütlü    

hiç yoktan    

sukut etmek    

kay    

üzerinde    

toplumsal    

seher    

acıma    

kutup    

döndürmek    

sabo    

uyuşmak    

ot    

alto    

derz    

final    

basket    

oksitlenmek    

baston    

obur    

paso    

Malezya    

döktürmek    

lütuf    

doğrucu    

saat    

yapıştırmak    

irtifak    

sarraflık    

yetersizlik    

bariton    

akustik    

anlamlı    

çekiştirmek    

anüs    

trap    

angajman    

gazoz    

haya    

hülya    

Allah    

gaz    

verim    

fil    

Noel    

do    

antrenörlük    

ark    

bitişiklik    

hasretmek    

saçmalık    

Rumeli    

birlik    

ticaret ataşesi    

Maltalı    

hatır    

maden filizi    

harp    

em    

sıkı ağızlı    

espresso    

Kur'an    

aldanma    

gök    

iğneli    

bark    

yağmurluk    

bit yeniği    

tepmek    

küstahlık    

ahlaksızlık    

artist    

ibraz    

beraber    

şanslı    

kafadar    

Van    

gastronomi    

magnezyum    

nova    

renk    

kararlaştırmak    

kadirbilir    

gani