sefa kelimesi

(4 karakter)

timbal    

be    

ağız kavgası    

pagan    

bilge    

ayarsız    

haşin    

sonsuz    

müreffeh    

lota    

indirgen    

oturmak    

parçalayıcı    

düşündürmek    

göze    

ihata    

patent    

kamburluk    

sakar    

uzanmak    

plankton    

uzay    

terek    

Rum    

run    

mimoza    

mira    

biyokimya    

tahini    

çekilmez    

vazgeçilmez    

lanolin    

mantıksız    

kırpma    

sıvı    

atom    

manifesto    

kofana    

gama    

düşünsel    

kıyas    

pırıltı    

zıpçıktı    

bölge    

platform    

hile    

yırtıcı hayvan    

sakınca    

galeri    

fagot    

hafif    

aile ocağı    

tereddüt etmek    

içten    

problem    

sofa    

mütevazin    

matkap    

ya    

gazete    

repo    

ban    

ağır kusur    

ali    

ask    

cop    

doruk    

kokulu    

dosdoğru    

mendirek    

polis hafiyesi    

öğretilmek    

toptancı    

Mozambik    

brüt    

güneş gözlüğü    

asaleten    

zorlaşmak    

düşünsel    

kabarcıklı    

sadakat    

yürek çarpıntısı    

ini    

görme    

program    

pim    

işlevsel    

meta    

Ramazan Bayramı    

zehirlenmek    

paten    

libretto    

yegane    

kanun layihası    

kuş beyinli    

içeri    

aroma    

klon    

anlayışlılık    

formalite    

madeni    

deme    

star    

görenek    

asfalt    

yumurtacık    

araştırmak    

musallat etmek    

yanlı    

suikast    

zımpara    

göze çarpmayan    

ulaşım    

zatıaliniz    

nur    

polar    

cani    

utanma    

üste    

avanaklık    

pogrom    

ana    

perçinleşmek    

tutuk    

galiba    

sütçü    

e    

kelepçeli    

ülkücü    

bayılma    

siftinmek    

defolmak    

yalnızlaşmak    

toparlamak    

Nazi    

ham    

dar görüşlü    

deniz yolu    

babayiğitlik    

Brahma    

karoser    

rap    

seccade    

hınç    

sömürge    

öpmek    

alçalma    

ezilmiş    

bent    

emiş    

politikacı    

ateşli    

hürriyet    

eskimek    

yavuklu    

evelemek gevelemek    

derinden    

herhangi biri    

cif    

ring    

hakem heyeti    

havi    

alfabe    

modem    

kayıtlı    

tevazu    

simgecilik    

trilyon    

havalanma    

zonklama    

inatçı    

kölelik    

haysiyetsizlik    

değerlenmek    

tamirat    

tilmiz    

site    

puma    

Slovakyalı    

kumandanlık    

darlık    

keton    

haseki    

dizgici    

yaslı    

zen    

deste    

rahatsızlanmak    

done    

istem    

totaliter    

pot    

gıcık    

panel    

albenili    

bulaşık    

ipekli    

kalafat yeri    

fob    

asli maaş