serçe parmak kelimesi

(12 karakter)

bir tomar    

kadrolu    

şua    

Malta eriği    

tomografi    

slalom    

düşme    

temsil etmek    

yapıcı    

panter    

canını sıkmak    

normal    

kelleşmek    

organize    

mecburiyet    

gümrük birliği    

cüzdan    

kestirme    

kalma    

hane    

genetik    

barıştırmak    

aptal    

fava    

ıslıklamak    

verici    

kapalı bölge    

nötr    

kuraklık    

sine    

ramp    

teke    

malzeme    

Ortodoks    

takribi    

yaylı    

yumru    

bet    

tatlı söz    

diploma    

cevap    

Rab    

şaka    

rahmetli    

ant    

taun    

betatron    

titizlikle    

akis    

ısıl    

bağa    

İslam    

Balkan    

kalemlik    

mat    

hortlamak    

yaban eşeği    

yüzme    

öncü    

budamak    

doğruluk    

turna    

doğrudan doğruya    

sabırsız    

tablet    

duraklamak    

bed    

hare    

vızıldamak    

yayımlama    

bence    

garnitür    

hatmetmek    

propaganda    

dağılma    

varagele    

teras    

anlayışsız    

alışılmamışlık    

vizyon    

icra    

duba    

dikbaşlı    

batılı    

pot    

yılankavi    

yıpratıcı    

testere    

test    

totem    

tepkimek    

aldatmak    

yalancı    

iris    

monarşist    

jeofizik    

konuşma korkusu    

gübrelemek    

klorür    

kalbi kırık    

angarya    

şöyle böyle    

denek    

od    

yükselme    

yüzdürme    

transit    

ate    

özdeş    

le    

gümüş    

proleter    

limit    

bakışmak    

araç    

müteahhit    

beslenme    

ertelenmek    

intikal    

bükülebilir    

din    

dana    

öğün    

deney    

ayran    

kastetmek    

serin    

ayva    

meteor    

beslenmek    

spiral    

run    

piyasa ekonomisi    

temin    

mucit    

ve    

sohbet    

et    

alıngan    

birinci    

tehlikeye atmak    

ark    

öngörülmek    

facia    

element    

kaynaşma    

dalgınlık    

meyvecilik    

yıldırım siperi    

krem    

rüsum    

ortopedi    

barbarlık    

dinleti    

tablet    

kümbet    

kireç taşı    

yoğunlaşma    

teftiş heyeti    

dayanıksız    

giysi    

lav    

epigram    

oh    

çalışma odası    

çorak    

doğaçlama    

hipnoz    

duraksama    

sabit fikir    

om    

morluk    

eşkenar üçgen    

kapsamlı    

motif    

restore    

mozole    

altın varak    

bayat    

ad çekme    

çiçeklik    

kızılca kıyamet    

eğlenti    

omuz    

volt    

jeolog    

şeref vermek    

gıcıklamak    

beslenme eğitimcisi    

bit    

tüp    

Eflak    

uzatılmak    

fanus    

oksitlenme    

tarayıcı    

barışmak    

soysuz    

deniz yolculuğu    

tilki