sevimsiz kelimesi

(8 karakter)

utanmak    

okapi    

şıpsevdi    

tugay    

plancı    

nas    

şapka    

sempozyum    

martini    

sönük    

katılık    

dramatik    

ezilme    

kıvılcımlanmak    

öcü    

slalom    

tabu    

alarm    

organ nakli    

parçacı    

kuzey    

blastula    

gözleyici    

içerik    

vole    

mukavemetsiz    

nahif    

kapaklı    

iletmek    

yağ    

tekrar    

Fas    

dönüm noktası    

can sağlığı    

do    

duraklama    

antika    

general    

umacı    

askeri inzibat    

blok    

aforoz    

rekabet    

mensur    

çetin    

ince yapılı    

yanaşmak    

artistik    

polar    

özümseme    

kanser    

sinir    

uğur    

canlanma    

delişmen    

duy    

amaçlı    

nitelik    

kaçıncı    

galip    

Sanskrit    

kazıntı    

beynelmilel    

tokat    

gece uçuşu    

çetrefil    

yorum    

emniyetli    

çağdaş    

iş gezisi    

bütçe yılı    

neva    

ardıl    

betonarme    

mihrap    

tanımak    

hevesli    

oral    

hımış    

tekel    

işaretleşmek    

tırpancı    

çizgili    

gezici kütüphane    

elek    

katmerli    

gezmek    

yıldız çiçeği    

çevrim    

Etiyopya    

fos    

elektrik direği    

çeltik kargası    

yağışlı    

dekametre    

şamfıstığı    

mazurka    

içe dönük    

benek    

afyon    

yöndeş    

gerinmek    

terminal    

vekaletname    

zıpçıktı    

işitilmek    

denetleme    

Yunanca    

füze    

uzamak    

jet motoru    

nova    

diksiyon    

rom    

kavak    

put    

sansürlü    

bat    

park    

çiçekli    

çeşitleme    

ara    

terzilik yapmak    

metafizik    

özerklik    

katılım    

haddehane    

olamaz    

Kamerun    

zoka    

atıştırmak    

mülki    

te    

zehirli gaz    

teşhis    

kardeşlik    

feri    

sure    

latife    

yıkıntı    

ayartıcı    

kıpkırmızı    

anlamsız    

sabahlamak    

general    

tamir    

karşılama    

yüksekokul    

havali    

kartal    

sıkıntı    

run    

düşey    

ağaç    

rokfor    

zeamet    

beyazlı    

şiirsel    

refakatçi    

ulaşma    

tor    

Sumer    

vesile    

manas    

kantar    

sadaka    

hovarda    

bot    

dekalitre    

polyester    

saklanmak    

kadran    

sivil polis    

gut    

sabunlamak    

sıyırmak    

pepsin    

tedarik    

evcilleştirme    

set    

nazaran    

hafifletmek    

çıkıntı    

güney    

kırlangıç    

hovardalık etmek    

seferber    

Satürn    

bostan korkuluğu    

hamlacı    

gazap    

kanıtlamak    

terör    

bor    

isteri    

sere    

tun    

emlakçı    

nar    

bük