siyasi coğrafya kelimesi

(15 karakter)

ram    

sıvazlatmak    

kişiliksiz    

çökelek    

burun deliği    

vücut ısısı    

Yugoslavya    

imaj    

sütun    

casus    

vurulmak    

erzak    

melas    

napalm    

güzel sanatlar    

kolsuz    

lavaj    

set    

geçirgenlik    

talimat    

süklüm püklüm    

mat    

kalibre    

arkasında    

ahşap    

yönetimsel    

zannetmek    

elverişli    

yaylım ateşi    

size    

tanıma    

hidrometre    

pay    

terk    

sim    

heykeltıraş    

imzalamak    

hendek    

klitoris    

tombul    

vandal    

oylama    

atalet    

muzip    

yaşıt    

art    

proletarya    

özgün    

sığırcık    

ayrışmak    

top    

hol    

salt    

engebeli    

tapa    

sabunlaşma    

onurlandırmak    

damgalanmak    

vitamin    

boğazlı    

kovulma    

Latin    

yoksa    

ezbere    

kanat    

işitmek    

boşboğaz    

zengin    

çılgınlık    

beytülmal    

yakıştırma    

dalgıç elbisesi    

davranmak    

bar    

bomba    

irmik    

kavurma    

cif    

yaralı    

cer    

şevkli    

yem    

veto    

gonca    

gıdaklamak    

saflık    

ayırt etme    

mutabık olmak    

mayalandırmak    

rahim    

adres    

makat    

kombine bilet    

kablo    

lake    

kalibre    

dip    

sporcu    

acımsı    

acıkmak    

ölmüş    

tal    

tergal    

saymamak    

tender    

kımıldatmak    

mükemmel    

fizikçi    

Rumeli    

alerjik    

olmuş    

basınç    

harp akademisi    

sendikal    

galeyan    

diktirmek    

kırtasiyecilik    

etkileme    

yarım    

manasız    

Koreli    

manzaralı    

kazara    

Kuzey Kutbu    

paye    

denizciliğe ait    

uzun süren    

çok çok    

bilirkişi raporu    

erkek çocuk    

fen    

arkeoloji    

boğuk    

kursak    

sakıncasız    

fazlalık    

ısmarlama    

dip    

kaşımak    

din    

görevlendirmek    

yönlü    

sit    

salon    

ihtisaslaşmak    

külçe    

kalmak    

çaresiz    

ermek    

kadın elbisesi    

aksi    

alkışçı    

itham    

ketumluk    

salı    

vatansız    

uca    

giyinik    

posta kodu    

pide    

lot    

çocuk arabası    

havailik    

kıyafet balosu    

panik    

amatör    

biteviye    

yemin    

taşıl    

daire    

çomak    

sinema    

oda    

uzak    

belgeli    

ebe    

larva    

iris    

iki    

atama    

müsteşarlık    

sam    

tente    

gönderim    

hurda    

tan    

desibel    

skolastik    

forte    

payda    

olmaz    

tahrif    

hafiye    

tart    

köklendirmek    

göndermek    

kanser    

ısınmak    

verem    

el freni