somutlaştırmak kelimesi

(14 karakter)

gevşetilmek    

as    

akbaba    

kambiyo    

kam    

temcit pilavı    

takaddüm    

kulp    

drezin    

gümrük    

vida    

abonman    

yazılım paketi    

yüzbaşı    

far    

tanıtmak    

kaçınma    

iyi hal    

zalim    

militan    

trap    

te    

stent    

akamet    

durgunlaşmak    

horlanmak    

gecikme    

duvar yazısı    

ananas    

delegelik    

sapıtmak    

paprika    

saçsız    

kadir    

psikanaliz    

Sırbistan    

avcılık    

pigment    

yaratıcılık    

biyolog    

don    

popüler    

alem    

us    

gerilim    

kavramcılık    

yüzmek    

ıslık çalmak    

piyango    

salaklaşmak    

havlu    

Edirne    

lağım    

çıkmaz    

doğurtmak    

yazgıcı    

vurgunculuk    

semptom    

doğurtmak    

urgan    

yepyeni    

boşalma    

inme    

dansöz    

astar    

portal    

run    

grev kırıcı    

yetki    

saat cebi    

kriz    

fişek    

çapulcu    

formika    

mali    

veçhe    

siren    

mala    

ardiye    

kim    

ti    

tohumluk    

ıslah    

seloteyp    

buz    

boynuzlu    

bakımsızlık    

hurdacı    

ilaçlamak    

profesyonel    

külhanbeyi    

akkorluk    

tebeşir    

tavlamak    

cenin    

pataklanmak    

hastalık    

uygulayıcı    

genişletmek    

bot    

Roma    

eli açık    

üretici    

çekiliş    

ana    

dikleşmek    

dayatmak    

doğrucu    

evlendirilmek    

hüviyet    

doğuş    

dost    

yağlamak    

amalgam    

nasip    

izolasyon    

sadakat    

oma    

anımsama    

zerrin    

kaçışmak    

bop    

çıkarmak    

güneşlenmek    

manda    

beden işçisi    

piyasa ekonomisi    

orkide    

ergimek    

koyuvermek    

iç politika    

maiyet    

zarf    

dua    

horozibiği    

olaylı    

bit    

polar    

humus    

müteveccih    

çevrilmek    

cilalı    

prototip    

ifa    

Latin    

zonklama    

büyülü    

mütehassıs    

mezhep    

muhtelif    

ağız şakası    

ihtiyaç    

bir avuç    

insani    

turuncu    

denklik    

dava vekili    

yarı final    

müsriflik    

paydaş    

Hamursuz Bayramı    

star    

rotor    

hareket    

itirafçı    

sunucu    

görenekçilik    

sadece    

teselsül    

teferruat    

kromozom    

başsavcılık    

geçirimlilik    

pedagog    

sadet    

dominant    

kral    

patlıcan    

sapık    

küçük harf    

proje    

disk    

popülist    

forum    

set    

hecelemek    

unsur    

modem    

tohum    

tıkanmak    

çamurlu    

öğretim üyesi    

er    

marşandiz    

koşuşturmak    

şanlı şöhretli    

mükemmelleştirmek    

alan    

lineer    

kahrolsun