sosyolojik kelimesi

(10 karakter)

size    

   

polemik    

nafta    

rota    

gürültü    

barbar    

tekke    

tahsis etmek    

ömürlü    

daktilo şeridi    

sık sık    

sollamak    

plastron    

sit    

hiçbir    

yasaklama    

iki başlı    

mask    

emzirme    

rest    

güney    

hit    

ise    

ikilik    

doğum günü    

Nazi    

muhteva    

çekirdekli    

çömlekçilik    

pop    

hipotetik    

bulgur    

aşılamak    

çaba    

sözde    

hafıza    

sof    

jul    

meslektaş    

kireçli    

deforme    

alarm    

modem    

midilli    

çıkışlı    

efe    

saptırmak    

turne    

balsam    

mikro    

sertleşmek    

fit    

ilişkilendirmek    

kiklon    

minder    

Hollanda    

model    

ket    

nakit para    

cızırtı    

fes    

magma    

müsait    

ideal    

ıstırap    

açıklamak    

fagot    

gene    

armada    

seçim çevresi    

Finlandiya    

sav    

yanak    

bundan dolayı    

sertleştirme    

sıkılganlık    

kıvraklık    

filizlenmek    

görgüsüz    

müspet    

delta    

çeşit    

psikoterapi    

köfte    

cumhuriyet    

yoklamak    

hekimlik    

oval    

rest    

süreksizlik    

şizofren    

cop    

pirelendirmek    

Senegal    

bürokratik    

köşebent    

partisyon    

meme başı    

sürpriz    

yaratmak    

çabuk    

arena    

bin    

Bursa    

yontulmak    

çıktı    

duvar ayağı    

esirgeme    

biyografi    

milliyet    

hakkaniyet    

mors    

gereksinim    

çakış    

izomeri    

bağdaş    

müsadere    

tutukevi    

duygusuz    

fizyoterapi    

sabırlı    

asabiye    

formika    

Kıbrıs    

peki    

sokmak    

yapı    

organ    

karasevda    

alt    

ağız alışkanlığı    

nezle    

zımba    

veremli    

kur'a    

obelisk    

sokulgan    

cildiye    

idare etmek    

görgülü    

stereoskop    

reel    

sallanmak    

rom    

uğur    

iktisatlı    

yegane    

fingirdek    

ağır hasta    

istihdam    

ar    

testere    

dağıtma    

her nasılsa    

kayınbaba    

servis    

encik    

sinirlendirmek    

lojistik    

yamamak    

transandantal    

tıkışmak    

dize    

nova    

hektolitre    

balsam    

biner    

nesne    

önleme    

nişancı    

sik    

maliyeci    

çift    

vız    

baş aşağı    

sımsıkı    

nizamsız    

sebat etmek    

azap    

tahsis etmek    

nikotin    

sandık    

mesuliyetli    

telsiz    

soyunma    

intiba    

Kutup Yıldızı    

jimnastikçi    

ila    

adamak    

aday    

doymuş    

flüt    

şer    

yürüyüş    

aminoasit    

psikoz    

seracılık    

parke taşı