sosyolojik kelimesi

(10 karakter)

avanak    

tornado    

navlun    

flora    

kurma    

metropol    

cevaplamak    

imar    

ha    

anlamdaşlık    

Kazakça    

kuvars    

uf    

raspa    

hazzetme    

peşin    

huylu    

kevel    

soydaşlık    

hazırlık    

zıplama    

çevirim    

örnek    

ters    

saptırıcı    

manikürcü    

deneysel    

hatırlamak    

eskilik    

azim    

em    

tabiatsız    

vasıtasız vergi    

dip    

matbuat    

dolu    

yırtıcı kuş    

sportmen    

ey    

Norveç    

jargon    

hesap cüzdanı    

varan    

alkali    

dekan    

kas    

kancıklık    

radyo yayını    

petrol    

mezuniyet    

propaganda    

jelatin    

memur    

geniş    

sol    

etiket    

imalatçı    

güneybatı    

gard    

film yıldızı    

öfke    

maestro    

hareket    

suç    

bölgesel    

akma    

cip    

asilzade    

boğuk    

vaat    

mango    

ergitme    

sormak    

park    

hedeflemek    

casusluk    

frank    

olay    

çarçabuk    

beşinci kol    

artırım    

tomruk    

top    

toner    

avuntu    

proton    

megafon    

eğitmek    

ihram    

çanak çömlek    

pir    

izafi    

post    

azizlik etmek    

kaydırtmak    

sürveyan    

vefat ilmühaberi    

görmemiş    

destekleme    

tender    

tarayıcı    

rot    

kıyasıya    

susam    

beze    

alıntı    

dikim    

takma    

kımıldamak    

taç    

aferin    

gelir    

say    

diaspora    

ahu    

şifahen    

pizza    

Sicilya    

aft    

sayaç    

çağ    

main    

kaynatma    

ithaf    

mantık    

gıdıklama    

ikna etmek    

teşvikçi    

asetilen    

nas    

ritmik    

peki    

sevk    

amir    

proton    

deha    

pedagog    

hantal    

battal boy    

antrepo    

dönüm noktası    

muktedir    

tırık    

finansal    

nerede    

helikopter pisti    

briç    

denizcilik    

regülatör    

rate    

Fin    

yeteneklilik    

uğraşmak    

fıçıcılık    

milliyet    

ısı    

kent    

bakir    

ali    

kambiyo senedi    

çökelek    

kırpılmak    

heyecanlandırmak    

başkalaşma    

domuz yağı    

sesçil    

misina    

sümbül    

bağıntıcılık    

küçük harf    

font    

ticarethane    

dikiz    

klorür    

devralma    

san    

bat    

pala    

vamp    

Şarkiyat    

kaba et    

takdis etmek    

park    

yedek    

final    

baş kaldırmak    

dikit    

görüşülmek    

şuh    

tehir    

hiçbiri    

klima    

dikili taş    

tescil    

gen    

sadakatli    

ofset    

tasvir    

lama    

duyusal