soyutlamak kelimesi

(10 karakter)

define    

gülünç    

konukluk    

tarife    

yekpare    

çoklu ortam    

damla    

çakıştırmak    

sunucu    

emaye    

puma    

rahmet    

ram    

cezalandırılmak    

arpa    

yönetme    

eczacı    

kızdırmak    

ta    

kurtulma    

zati    

berdevam    

taltif    

oluk oluk    

cihanşümul    

yogi    

hizip    

bora    

gedikli    

pintilik    

hesaplaşma    

askerlik    

işveren    

onomastik    

nöron    

tablet    

ön    

şahıs    

kahveci    

kirve    

dip    

rap    

kaymaklı dondurma    

limbo    

niteliksiz    

trap    

bundan dolayı    

suratsız    

çatallı    

arp    

aksu    

tali    

angora    

ton    

sarp    

ask    

sinekkaydı    

deprem bilimci    

dua    

çocukluk    

siyasal parti    

izafi    

seyrüsefer    

set    

gece gündüz    

redingot    

çekişmek    

Allah    

azap    

aroma    

tutsaklık    

tanıdık    

halk müziği    

sömürge    

çevrili    

hafif hapis cezası    

özürlü    

doping    

tire    

Kürtçe    

bulaşık    

stilist    

ekme    

sanayileşme    

su mermeri    

parlak    

yolcu    

terekküp etmek    

manevi    

yollu    

vurmalı    

pelteleşmek    

bilek gücü    

set    

ısınmak    

fail    

takriben    

tart    

el bombası    

mücevherat    

selamlamak    

mu    

durulmak    

kafalı    

veteriner    

mezarcı    

zamir    

çıkacak    

tırmanma şeridi    

likör    

konuşmacı    

trajikomedi    

su taşkını    

yarım yamalak    

orak    

don    

standardize etmek    

başı açık    

tin    

el feneri    

kaytarmak    

ilk    

hile    

anayasa    

rüzgar    

tanımak    

pert    

kristal    

çöl    

bol    

bombe    

lıkır lıkır    

mineraloji    

harp    

zımba    

Kur'an    

ay    

suikast    

biriktirmek    

bağlam    

gözleme    

incelik    

buat    

guano    

mani olmak    

ton    

bir an önce    

tip    

sağdıç    

militan    

karşılaştırma    

Tarsus    

avantacı    

ata    

komiser    

kadeh    

coşkun    

ad çekimi    

topoğrafya    

sağlamlaştırma    

müzikçi    

iddia makamı    

boyunca    

çekirdeksiz    

çağ    

sersemleme    

tanıt    

kuş yuvası    

irticalen    

misafirperverlik    

uğursuz    

herhangi biri    

mühürlü    

bermuda    

damgalı    

hırboluk    

tahakkuk etmek    

Suriye    

addetmek    

cazibe    

tımarlamak    

planlama    

tezahür    

nasıl    

kit    

yılgı    

dolandırıcılık    

kilim    

Afgan    

yitik    

ayık    

talim    

miat    

kıssadan hisse    

işaret zamiri    

humor    

merkezileştirme    

kuğu    

tapınak    

zilli