spek��latif kelimesi

(11 karakter)

elti    

holding    

basket    

iğde    

ölmüş    

mikrodalga    

ima    

çıkarcılık    

cup    

sızdırma    

kepekli    

mesela    

gerçekleşmek    

cüzi    

yük treni    

bahçe    

maestro    

grip    

yoğunluk    

portal    

nadir    

ad çekimi    

metres    

kafa dengi    

pezevenk    

düşünsel    

titreşimsiz    

armut    

Yunanca    

zorlu    

meridyen    

filolog    

kip    

öğrenme    

acil servis    

potin    

somurtmak    

paça    

dut    

en    

dikbaşlı    

dokuma    

icat    

hattat    

güneş saati    

hastalanmak    

fariğ    

delirmek    

cüret    

park    

gece kulübü    

taban    

karakter    

kurulmak    

hovarda    

bademcik    

bunda    

işkil    

gümüşi    

efrat    

lim    

korunma    

fıskiye    

su    

gölgeli    

partner    

mizansen    

aktör    

sarkıntılık etmek    

gözkapağı    

karşıtlık    

sevgisiz    

nakit    

atmosferik    

domino    

tasarlama    

mantık dışı    

baltalık    

spot    

azalma    

piyade    

din    

genişleme    

gelen giden    

istenç    

standardizasyon    

yediveren    

ibre    

kefaletname    

önceden    

arboretum    

santilitre    

göçebe    

testis    

sen    

giderici    

kromlu    

dragon    

canlılık    

enikonu    

kinlenmek    

ivaz    

grip    

göbek    

in    

hemoglobin    

nezaret    

ipekçilik    

zıplatmak    

kaldırılma    

yataklık    

tartışmalı    

gurbetçi    

kavaf işi    

set    

af    

ihracat    

radar    

hisar    

bitişik    

ödenek    

beşeriyet    

varsaymak    

abd    

fındık faresi    

kar yığıntısı    

bayılma    

solmak    

müjdeci    

duraklamak    

baz    

budak    

benzerlik    

meşgul    

retina    

lira    

harita    

aziz    

menetme    

tekdüzelik    

paralı    

ortaklaşa    

afaki    

mensucat    

tehlikesiz    

kızartmak    

hiddet    

gaf    

ökse    

ketumiyet    

iş seyahati    

gecekondu    

horultu    

kayakçı    

çevrelemek    

yangı    

tor    

pare    

disk    

çatık kaş    

anarşik    

tahriş    

merhametsiz    

muteber    

Fatiha    

reseptör    

okyanus    

çıkmaz sokak    

ate    

işkilli    

flora    

tasfiye    

şamar    

cazip    

oyuncak    

işsiz    

rakip    

do    

Farsça    

kuzin    

küçülmek    

cart    

başvurmak    

vukuf    

vekalet    

panteist    

alaycı    

katılık    

hat    

alan    

be    

kayda değer    

mason    

murabaha    

röntgenci    

poliklinik    

stetoskop    

koru    

amber    

panayır