türbe kelimesi

(5 karakter)

kuru    

poy    

lenf    

yaprak tütün    

hesap cüzdanı    

İran    

fener alayı    

facia    

hafifçe    

parafin    

filtre    

panda    

bozuk    

baba    

aceleci    

yılgın    

itikat    

can sıkıntısı    

istekli    

sundurma    

şahit    

portal    

buluşmak    

kuşaklama    

denetleme    

yanıtlamak    

Protestan    

miladi    

niteleme    

hektolitre    

taşınmaz    

gem    

ayrılmaz    

bed    

sağırlık    

gözükmek    

nasılsa    

bedelsiz ithalat    

itmek    

kışkırtma    

sonuç    

net    

düş kırıklığı    

uyuşma    

kuvöz    

pak    

irkilmek    

ortalıkta    

keselemek    

yılmak    

dalma    

artan    

takip etmek    

köpekleşmek    

tost makinesi    

altüst etmek    

kopil    

radon    

sahiplik    

cam    

indükleme akımı    

zıbarmak    

halt    

aydın    

kamaştırmak    

çözülme    

zehirli gaz    

sakal    

dikenli    

fırsatçı    

deforme    

damar    

mezhebi geniş    

gedikli    

ana motif    

itilaf    

rate    

ikiyüzlülük    

mutedil    

uysallık    

olumsuzluk eki    

gres yağı    

geçinme    

onu    

alışmamış    

posta kodu    

prodüktivite    

opera    

kavanoz    

haham    

alınlık    

kayış    

zilli    

dülgerlik    

henüz    

nazikleşmek    

ayak    

ödünç vermek    

hidrojen bombası    

müşavir    

bilinmedik    

cenk    

fiber    

boynuzlu    

bağıl değer    

tarçın    

çeşit    

al    

restore    

kanserli    

şifreli telgraf    

panik    

teşrif    

pastel    

kerteriz    

ucuz    

diploma    

iyi    

şakırtılı    

eğilim    

be    

başlık    

yenilebilir    

bölük pörçük    

çevirim    

gayretsiz    

yem    

yetenek    

yaşamsal    

tesadüf    

kamping    

kavun    

duruşma    

test    

öç    

dalga boyu    

turna    

çalkalamak    

kinematik    

beklemek    

aksülamel    

mühim    

işgalci    

iğnelemek    

etkilenmek    

ciro    

boşaltma havzası    

teklifsiz    

kahvaltı    

sıfırlamak    

avundurmak    

gar    

megahertz    

tahayyül    

kavuşturmak    

tüy    

meta    

fener kulesi    

lime    

kırmızı    

bekçi    

fauna    

yükün    

deva    

esnemek    

olmamış    

viyola    

aferin    

ta    

evlendirilmek    

kripto    

yaban domuzu    

enformasyon    

tutsaklık    

sömürücü    

gelecek    

petrokimya    

guru    

kaide    

sorulu    

kıymak    

tuğgeneral    

çoklu    

aşağı    

ring    

travesti    

artırma    

kıvranmak    

özel    

İsviçreli    

evsaf    

birikmek    

benzemek    

balıksırtı    

eyalet    

alan    

ya da    

gam    

doksanlık    

pike