tıkınmak kelimesi

(8 karakter)

ayrılmak    

ata    

transport    

pürüzlü    

tablo    

İskoç    

gözetlenmek    

step    

fazlasıyla    

kurak    

söylenmek    

kok kömürü    

koalisyon    

hemoglobin    

korporasyon    

okutmak    

asabi    

infilak    

loğusalık    

çiçek pazarı    

bayıltıcı    

sırtüstü    

anten    

sekizgen    

astrofizik    

eke    

sergilemek    

grev kırıcı    

yavanlaşmak    

Hristiyanlık    

form    

aidat    

boyun eğmez    

yedeklik    

apse    

saptamak    

görevlendirilmek    

sosyal yardım    

müddea    

çevirici dili    

teğet    

yalnızlık    

danışıklı dövüş    

münasebetiyle    

jest    

çınar    

jargon    

spot    

Sırp    

ilintili    

uyuşturmak    

tahrik    

soya    

otlatmak    

kehanet    

kafein    

restore    

kiralık kasa    

pedagog    

tar    

kadril    

budala    

hamal    

hoşça    

olgunlaşmamış    

lavabo    

dizlik    

demlik    

sahne    

taklitçilik    

boylu    

yenilenme    

sıvışma    

takunya    

Fas    

ben    

barut fıçısı    

manifatura    

sprint    

motel    

okul sonrası    

kapitone    

maalesef    

dane    

sıkmak    

klimatoloji    

veto hakkı    

kavram    

gaz    

sis lambası    

çarpıklık    

hangar    

platonik    

cezalı    

kırbaç    

belirtme    

vazgeçmek    

fan    

anaokulu    

stop    

püskürtü    

yakalama    

ondan sonra    

ayakkabıcı    

reel    

damping    

durak    

sessiz    

İsa    

kimi    

muaraza    

lezzetli    

şüphe    

tekme    

bağımlı    

grafoloji    

laboratuvar    

zayiat    

çocuk    

folk    

morina    

ala    

nostaljik    

Rab    

sürpriz    

renk    

patent    

tecrübesizlik    

kabir suali    

inkılap    

tehlike    

azıtmak    

gazel    

protoplazma    

Ankara keçisi    

sayfalık    

filolog    

inceden inceye    

hanım evladı    

gök gürlemesi    

azgın    

fetva    

karı    

grip    

istimna    

hicret etmek    

sebatsızlık    

değerli    

defile    

yersiz    

adım    

solist    

işlev    

run    

fevkaladelik    

gram    

hüngürtü    

işgalci    

delta    

idare    

plato    

yasal    

farad    

örnekleme    

buhurdan    

havacı    

ortada    

libretto    

memnuniyetle    

tanecikli    

tezgahtar    

damgalamak    

limit    

step    

amber    

cenaze    

söndürücü    

ertelenmek    

bakımından    

flora    

Yunanca    

kılıçbalığı    

Urban    

merkezi ısıtma    

balgam    

karşılaşma    

kav    

interferon    

spot    

balsam    

tenor    

doymak bilmez    

tanımlama    

talim    

gerçekleştirme    

net    

kerteleme    

kız    

gerçek dışı    

hareket