t��rensel kelimesi

(9 karakter)

akımölçer    

asık suratlı    

önemsiz şey    

zamanlamak    

gibi    

Endonezya    

ah    

bulanmak    

açık elli    

tozlu    

yaklaştırma    

çiçekçilik    

ezan    

peçeli    

opal    

sivil    

zelzele    

rehberlik etmek    

Eflak    

çelik    

evvelemirde    

sağlamak    

Hint    

araç    

dam    

tenha    

organize    

aşırılık    

damalı    

ata    

pervasız    

savcılık    

bodoslamadan    

Rumi takvim    

çipura    

yüksek gerilim    

sigortalı    

Kırgız    

bağlamsal    

diş    

timsal    

vamp    

cet    

otopark    

kovan    

telekomünikasyon    

an    

tıkmak    

muhtar    

daktilograf    

ip    

bakteri    

tel şehriye    

aba    

om    

klas    

döndürülmek    

lep    

karıncık    

deniz suyu    

kodes    

sivrisinek    

çıkmaz sokak    

ahenkli    

canavarlık    

katılımcı    

gazete    

alçaltıcı    

flit    

organ    

fauna    

tembel    

main    

sıva    

çevreci    

kirli çamaşır    

galvaniz    

yenilenmek    

yalpa    

asker    

kanunname    

somut    

mihrace    

sakın    

temizlemek    

emanet    

kiralama    

kırıştırmak    

ne    

sadeleşmek    

bobin    

azar    

kordiplomatik    

lav    

berabere    

varta    

fışkırmak    

santrifüj    

pas    

Fin    

toplama    

katı    

kavga etmek    

tıkama    

gücenme    

satış belgesi    

ölüm döşeği    

oval    

söz    

kök    

mangiz    

ortaokul    

işbaşı    

teknisyen    

gümrüklü    

bileklik    

risale    

zavallılık    

cedel    

krem    

karst    

kaparo    

jaketatay    

okuyucu    

ikna etmek    

siyaset    

okul müdürü    

tamamlamak    

tercüme    

Slovence    

kaynaşma    

defterdarlık    

fani    

açılış töreni    

çoğu    

kabile    

sitayiş    

selektör    

burun kanaması    

faydalanma    

büyük mağaza    

paratoner    

gulet    

emir subayı    

haram    

parapet    

protein    

panorama    

tolerans    

arpa    

dolmak    

gebeş    

din    

birbirini izleyen    

kamufle etmek    

behemehal    

devam ettirmek    

sıla hastalığı    

kani    

aspidistra    

mesh    

dalgacı    

sallanma    

toplama kampı    

donanmak    

ahlaksız    

öğrenme    

loca    

kota    

modem    

cefa    

hacet    

belediye encümeni    

sızmak    

sürücülük    

oluşturma    

sıkınmak    

var    

şeker kamışı    

tuba    

tekrarlı    

tükenik    

kramp    

homojenlik    

buzlanma    

sabunluk    

galvanometre    

pat    

atma    

papaya    

sormak    

batak    

dengesiz    

asli    

bolero    

uyutmak    

jet    

   

kanal    

neft