takat kelimesi

(5 karakter)

dram    

ödüllendirmek    

put    

fiber    

motel    

şekerpare    

hidrat    

istiare    

tin    

simge    

denim    

salya    

tiritleşmek    

rayiç fiyat    

küfüv    

sümük doku    

kartuş    

yazı kalemi    

alp    

doruk    

boğuşma    

top    

titreklik    

çatal    

dominant    

beceriklilik    

zarar görmemiş    

komikleşmek    

fauna    

çar    

tel şehriye    

asfalt    

vesile    

eylem    

yeraltı    

ölümlü dünya    

planet    

katılımcı    

stator    

aminoasit    

bağırtı    

kambur    

parasız    

sabunluk    

determinant    

yataklı vagon    

okutman    

bisturi    

gürültülü    

patent    

argaç    

parçacı    

asap    

taksimat    

yapma çiçek    

oy birliği    

şiraze    

bitkisel    

ay    

ıslatmak    

vasat    

önlenmek    

genetik    

aşhane    

tip    

mütecaviz    

amber    

yasak    

geçen    

illegal    

rüzgarsız    

diplomasız    

içeri    

hortlak    

smaç    

aşağı yukarı    

nominal değer    

putperestlik    

açıklık    

mankafa    

yakılmak    

biraz    

orta yaşlı    

isyancı    

budalaca    

maden sodası    

at    

tender    

irin    

motorize    

militarist    

milli    

iletken    

maddiyat    

çalkantılı    

erişmek    

yüzü ak    

sırıtmak    

seçiciler kurulu    

yazı    

eşantiyon    

demagoji    

afet    

yakmak    

mango    

program    

pagoda    

kalıtçı    

planet    

blok    

buluşmak    

oh    

fit    

print    

bit    

palto    

alev    

er    

görümce    

burs    

hakikat    

azap çektirmek    

engel olmak    

gauss    

cam    

lift    

kov    

çavdar ekmeği    

nine    

meni    

rahatsız    

af    

sıçrama    

art    

ima etmek    

sal    

alıcı verici    

elma suyu    

valide    

jargon    

pratik    

devamlı    

gırtlaksı    

madem    

maranta    

çaprazlama    

maya    

zahit    

teselli edici    

mükafat    

sıfat    

jig    

pal    

narenciye    

yazı    

gamsız    

sertifika    

kermes    

pedagojik    

illegal    

kortizon    

kilo    

bay    

papa    

optimal    

sivilce    

habitat    

bismillah    

Orta Doğu    

ihbarname    

hayır    

ilk    

önerge    

matbaacı    

mala    

oktav    

epey    

geçici teminat    

maşa    

caka    

güzelleştirme    

dokunaklı    

alışkanlık    

spangle    

dişlek    

pir    

niyaz    

kazasız    

sırf    

olefin    

şanssız    

ağızdan    

zümrüt    

lata    

freze    

delmek    

yavaşlatmak    

filizlenmek    

vurmalı çalgılar    

idea