taklit kelimesi

(6 karakter)

kalp    

rahat duruş    

bozgun    

abartılı    

farad    

altına    

sake    

hırçınlaşmak    

su    

çıkarım    

filan falan    

yıkık    

pat    

kulis    

mesuliyet    

tabiatıyla    

Nazi    

apse    

temlik    

bağlaç    

rap    

bir bakıma    

formel    

vizör    

tartışmak    

boğazına kadar    

soğuk dalgası    

sürü    

nöron    

müzikal    

kerem    

atım    

af    

sandal    

yamalı    

giyim    

yanak    

taahhüt etmek    

lekeleme    

ermek    

alkolik    

kararlaştırma    

tazı    

asalaklık    

çıldırtıcı    

yerleşim    

öğle    

sekte    

ulus    

dua    

televizyon oyunu    

kuyumculuk    

bezmek    

oturma yeri    

tenge    

çekince    

fob    

form    

yöresel    

kocasız    

ok    

bel    

etkisiz    

göndermek    

rot    

kireç    

istişare    

yazılım    

pert    

dördüz    

düzenleyici    

pert    

harp    

otobur    

kuşkuculuk    

emtia    

kahvaltı    

nöbetleşe    

üzengi    

danışman    

pupa    

karaborsacılık    

oyalamak    

totaliter    

onurlanmak    

akkor    

on    

anı    

tetkik etmek    

optimum    

ayrım    

pepsin    

tor    

sever    

hendek    

takdis    

gıcırtılı    

kabul etme    

kavalye    

tartar    

tuhaflaşmak    

plaster    

modası geçmiş    

dizgi    

joker    

uğurlamak    

sine    

cüret etmek    

rol    

çorba    

mütemmim    

turizm    

parfüm    

protein    

kuyruk acısı    

Karun    

galvaniz    

alto    

jaketatay    

ön şart    

çamlık    

gönderici    

akraba    

prim    

potasyum nitrat    

ruble    

elbise    

çiroz    

akşam    

aşağı    

rest    

antipatik    

tango    

hail    

nesnellik    

baskın    

patırtılı    

doymaz    

acil    

budalalık etmek    

dinar    

çapak    

amme    

zorlaşmak    

anneanne    

denizanası    

teorik    

zevksiz    

idareci    

sis perdesi    

hayran olmak    

uçaksavar    

kumaş    

değersiz    

cop    

mamulat    

avuç dolusu    

varsayımlı    

burç    

açıklık    

cip    

main    

hoşnut olmak    

ayırıcı    

Bursa    

kopya çekmek    

fob    

gelişmek    

bakışımsız    

bobin    

namaz    

market    

komplike    

lanet    

maliye    

iş bölümü    

prim    

bar    

rami    

kamçılamak    

form    

huzurevi    

müşteri    

eli boş    

sup    

anılmak    

tutaç    

size    

avlanma    

mermer    

araştırıcılık    

asabi    

aynen    

katılma    

haşarat    

devrolunmak    

atom bombası    

numunelik    

mano    

üzgü