takrir kelimesi

(6 karakter)

anadan doğma    

din    

transit    

hat    

sıçrayış    

cisim    

hükümet    

rest    

Asya    

yunus balığı    

yürütme    

sıra    

iplik    

nalbur    

gizleme    

hemoglobin    

körlük    

derviş    

özen    

karst    

terminal    

flanel    

roman    

nazik    

kepeklenmek    

boru çiçeği    

sperm    

mülahaza    

kötülemek    

Bedevi    

işletmecilik    

liman    

vantrilok    

İran    

gençleştirmek    

limonluk    

öldürmek    

kontrgerilla    

hançerlenmek    

muhafazakar    

sülfür    

nakdi    

bank    

tahminen    

hol    

kaşarlanmak    

müstehlik    

haraplaşmak    

sığınma    

kıvrımlanmak    

salt    

size    

sporcu    

istemek    

bıngıldak    

akılcılık    

yürekler acısı    

trap    

öğretmen    

Brahma    

golf    

put    

kısmet    

transit    

bağırma    

stratus    

uçurum    

set    

virgül    

hem    

cep telefonu    

lim    

zihin    

vasi    

talak    

meşrulaşma    

edi    

ramp    

bağdaşık    

ananas    

bayilik    

kapmak    

yemişlenmek    

şapırtı    

krizantem    

akdetmek    

gang    

deniz haritası    

programcı    

distribütör    

kermes    

döviz    

farkında olmak    

mink    

radyum    

dönüştürmek    

sınır    

vitamin    

oynak    

süresiz    

dilencilik    

saçmak    

can sıkıntısı    

tamtam    

içkin    

defile    

fal    

muhalif    

el yazması    

pervasız    

terk    

plastik    

antifriz    

akordeon    

ilkokul    

makbuz    

celse    

logos    

uyduruk    

haykırış    

form    

atfetmek    

eğitme    

el    

step    

Bulgarca    

gezmek    

gabari    

icbar    

lif    

gerçekleşme    

okuyucu    

mürşit    

bakir    

askerlik hizmeti    

anapara    

legato    

vıdı vıdı    

dize    

çağıltı    

üzgü    

beste    

fiil çekimi    

ödünç vermek    

dram    

şanslı    

talihli    

gıcırtılı    

sürgün    

çarpışma    

eklem    

şiir    

Mesih    

hisar    

anlaşılır    

işleyiş    

size    

sayılı    

lan    

pilot    

transport    

park    

mihmandar    

miladi    

stoklama    

kalabalıklaşmak    

form    

sofuluk    

zati    

polemik    

birbiri    

buhur    

net    

koşumlu    

sığırtmaç    

forum    

denim    

Van    

sömürgeci    

pataklamak    

soğuk algınlığı    

top    

onarılmak    

baston    

giymek    

prospektüs    

kumanda    

gerdan    

kaplı    

horozbina    

çobanpüskülü    

rap    

tahlil    

astrolojik    

ah    

fire    

kur'a    

kovmak    

cenkçi    

atılganlık