talimatname kelimesi

(11 karakter)

beddua    

optimal    

görmüşlük duygusu    

sendikalaşmak    

birlikte yaşama    

fino    

gitmek    

size    

yağmurlamak    

çamaşır suyu    

meta    

rate    

aşikar    

burjuvazi    

poliklinik    

haremlik    

forum    

ima    

kama    

tepkime    

telsiz    

kadastro    

aranmak    

ithamname    

arp    

çekirdek kahve    

itici    

kapanma    

sif    

sıkıyönetim    

siyasi parti    

kit    

denizlik    

önsöz    

fabrika    

yamalanmak    

piston    

İncil    

Arapça    

interferon    

aslan yürekli    

eşofman    

kuyumcu    

mania    

sığın    

pilot    

gerçeklik    

oniks    

fırsatçı    

basket    

kondurmak    

Flaman    

puma    

takke    

yüzyıl    

haber    

vergi dilimi    

görüntülemek    

zoolog    

bakaya    

Bangladeş    

nepotist    

ongen    

dövüşken    

roman    

şiddetli arzu    

çan kulesi    

tıkmak    

helyum    

kamer    

eksen    

opera    

vakit    

odyovizüel    

noterlik    

yer yer    

şayia    

cezasız    

ordugah    

milletvekili    

reel    

geri    

cep saati    

karst    

rest    

mark    

üniversal    

kırmızı pasaport    

akciğer    

can atmak    

elan    

çekirdek    

yarım daire    

hizipçilik    

bembeyaz    

uğraşmak    

süreç    

payet    

tartışmalı    

taksirat    

eski eserler    

tatbikat    

bin    

bölme    

ileri görüşlülük    

Roma    

açıortay    

mambo    

pilot    

aşırmak    

kımıldatmak    

temiz    

göç etmek    

arkeolojik    

presto    

tevellüt    

sessiz film    

damper    

altı    

biberlik    

etraflıca    

batıl    

la    

vidalamak    

madrabazlık    

pinel    

üstün olmak    

dırdır    

telaşlandırmak    

otlak    

barem    

sermaye    

boşaltmak    

yamuk    

bitişme    

vakum    

ustalaşmak    

meşe    

alındı    

aralıksız    

nükleer enerji    

program    

saklanmak    

hemoglobin    

transit    

hümanist    

totem    

belik    

saymanlık    

tümden    

mevzilenmek    

budak    

değer    

horst    

memorandum    

apse    

drama    

doktrin    

eritilmek    

portal    

nem    

maden    

tuhafiye dükkanı    

sübvanse    

birikmek    

mistik    

zabıta    

kredi anlaşması    

sarf etmek    

çirkef    

hazırcevap    

cinsellik    

buz torbası    

dükkancı    

analog    

dindarlık    

tarafsızlık    

savaşmak    

bakirelik    

kontrgerilla    

tiftik    

yolluk    

dram    

tumturaklı    

ak    

hafıza kaybı    

tümleşik    

tam otomatik    

bulaşmak    

dan    

tıpa    

faal    

entelektüel    

tor    

pili    

mil    

tökezlemek    

anırmak    

ana kraliçe    

hurafe