tedrisat kelimesi

(8 karakter)

uyuşuk    

azami    

dalma    

standart    

kır    

zembil    

lap    

götürü pazarlık    

utmak    

sabırsızlanmak    

nükteci    

biriktirme    

mazoşist    

yazılmak    

beraat ettirmek    

san    

maden işçisi    

ela    

üzüm    

tutuklu    

form    

mahalli    

kafa dengi    

nail    

nesilden nesile    

kesatlık    

ayaklık    

main    

name    

ifade etmek    

sinsice    

vadeli    

çiçekli    

burulma    

ab    

dalış    

modem    

kutsal    

sindirme    

tanımama    

gıyabi hüküm    

ebru    

sosyal yapı    

sebebiyet    

keten tohumu    

sakarlık    

nektar    

ilerleyiş    

çürütülmek    

kan davası    

döküm    

Brahma    

dolaşım    

kefal    

kapora    

şans    

bayağılık    

beceriksizlik    

ebediyet    

baret    

içmeler    

çömlek    

sabunlu    

Noel    

vakanüvis    

anonim    

imla    

anmak    

pergel    

ajanlık    

temas    

arkadaşlık etmek    

istisnasız    

spiral    

çelik başlık    

uygulayıcı    

hücreli    

kireçlemek    

metal    

yadırganmak    

kafir    

tanıklık etmek    

ikişer    

öngörü    

gözlemek    

eli sıkı    

kontrplak    

yeşil ışık    

hartuç    

lama    

mukavele    

tazmin    

bakla    

tatmak    

dalgalanmak    

yar    

çatal    

antagonist    

bakıcı    

sapılmak    

baygın    

sarsak    

spot    

şahsi    

dama tahtası    

portal    

bülten    

ihtiyaç    

buruşuk    

yavaşça    

yumurtacık    

perende    

yapıt    

kabir suali    

gücenmek    

kar marjı    

ton    

gar    

işlev    

humor    

irsaliye    

raci    

yergi    

hiçbir    

salıncak    

çaldırmak    

mum    

riskli    

salto    

el işi    

öfke    

berber    

alçak gönüllü    

zayiçe    

esinti    

yatır    

bom    

form    

şuursuzluk    

kılsız    

ilahiyatçı    

bektaşi üzümü    

hemşirelik    

tahrip    

Libyalı    

dokumak    

figür    

gürleme    

ark    

uygun    

sübye    

geçinmek    

uzlaştırma kurulu    

afi    

biçimlendirmek    

müsteşar    

tünemek    

paçavra    

tescil etmek    

geçerli    

çürük    

disk    

soluk almak    

bop    

toynak    

cephe    

soğurma    

ekip    

misilleme    

cinsellik    

merhametsiz    

nazar    

poster    

idam    

hayfa    

jeopolitik    

bağırtı    

muşta    

topuzlu    

lop    

hain    

çap    

kuartet    

jartiyer    

kamarot    

saçlı    

sızlama    

kırma    

şişman    

hususuyla    

çektirme    

gazi    

konjonktür    

azap çektirmek    

stop    

bağdaşık    

uyarı    

yargı gücü    

zihni    

dağlık