tefhim kelimesi

(6 karakter)

namuslu    

manas    

duvar ilanı    

moda    

besleyici    

taşçı    

triton    

kin    

martı    

yardımseverlik    

belediye    

dost olmak    

normal    

poşet    

tabiat    

esasen    

kovulma    

özgür    

kamış    

kara cahil    

gözünü kamaştırmak    

boynuz    

atma    

kapkaç    

delici    

iyimser    

gene    

müshil    

eşeysiz    

aylaklık etmek    

güçsüzlük    

postalama    

antrenman    

çıkarmak    

usta işi    

savurgan    

kuyumculuk    

firma    

gen    

müstehlik    

formül    

havacılık    

sitemli    

termostat    

tül    

çulha    

Allah    

vatan    

vecibe    

san    

mütemmim    

zıpçıktı    

hazine bonosu    

terleme    

kivi    

zengin    

general    

cop    

pim    

sin    

illegal    

prosedür    

kaçar    

nötron    

yük treni    

bulvar    

alınacak    

renksiz    

alıcı    

kopil    

fırça    

sululuk    

argali    

kuyruk sokumu    

yaya köprüsü    

monogam    

post    

ıslatmak    

panzer    

Batılılaşma    

hoşaf    

had    

paradigma    

partizan    

haymatlos    

kusma    

higrometre    

melun    

bozgun    

kasa    

sap    

Allah    

uygulamak    

camız    

malt    

sıyırtmak    

avcı    

genişletilme    

ambalajlama    

haritacı    

dram    

taşçı    

asal    

ima    

konfeksiyon    

canice    

sefer    

bugün    

röle    

defile    

meristem    

fare    

panel    

teçhiz    

girdi    

konserve    

pal    

vasi    

oyuk    

metropol    

puma    

başa baş    

Azeri    

esna    

çekişmeli    

ya    

siyasi    

koyun eti    

kimyager    

var olmak    

veraset    

efekt    

saman nezlesi    

not defteri    

Kore    

göğüs    

limitet ortaklık    

göz akı    

kalender    

simgecilik    

repertuvar    

yargısal    

problem    

bot    

fagot    

bozulmamış    

hiyerarşik    

şişme    

laçka    

Fatiha    

step    

dericilik    

desise    

nasip olmak    

domino    

saç örgüsü    

apse    

kitle turizmi    

tenor    

kefil    

seyahat acentesi    

haklılık    

arıtmak    

polis    

yararlı    

Hint    

slalom    

cenaze    

sağlık hizmeti    

meşguliyet    

matem    

tezek    

gütme    

tahammülsüz    

bal arısı    

su saati    

rakor    

lüzum    

komütatör    

sakin    

çalım    

peruka    

taş ocağı    

çarpıcı    

kumluk    

gömme dolap    

çeker    

müddea    

veda    

şekilsizlik    

kafir    

su kabağı    

kanmak    

toz bezi    

amaçlamak    

pas    

bakım    

beraberlik    

çekirdek kahve    

raf