teknik kelimesi

(6 karakter)

çaresizlik    

güllaç    

hayran    

gar    

marina    

dayanıklı    

kablolu    

beyin cerrahı    

zavallı    

baron    

dağ evi    

konu dışı    

topaz    

var    

güzel    

alt    

kaba adam    

kamera    

karpuz    

bakımevi    

gebe    

serin    

işaretçi    

cansız    

planet    

jig    

manken    

çatır çatır    

jig    

cihat    

balsam    

emtia    

tınlamak    

lavaj    

manifatura    

buçuk    

saplama    

kurşun    

ufak ufak    

hipnotizma    

opsiyon    

yular    

Finlandiya    

aşırılık    

bol    

fındıkçı    

isyancı    

itaatsiz    

kuru fasulye    

adem    

klor    

topallık    

yemeklik    

tırmıklamak    

asansör    

tayyare    

ana kapı    

baskılık    

hazımlı    

salgın hastalık    

mahzunluk    

bekleme odası    

palamar parası    

mürit    

fauna    

değirmencilik    

transfer    

çektirme    

pektin    

dominant    

vermek    

piton    

lop    

su dolabı    

alkışçılık    

giyinmek    

seyrekçe    

yaz saati    

modem    

başvuru    

em    

yemekhane    

istihsal    

yapıt    

ontoloji    

lider    

kırma    

cin fikirlilik    

kit    

sakınmak    

humor    

gram    

dramatize    

kötü niyet    

beş paralık    

tepecik    

erek    

pagan    

Urduca    

bakırlı    

limit    

veranda    

pat    

işbirliği    

Uruguaylı    

main    

deniz uçağı    

imgesel    

atılma    

mabet    

nema    

un    

niçin    

opus    

azgın    

helvacı    

isimlendirmek    

yanılmak    

mostra    

hit    

itici    

sabunlu    

perakendecilik    

söyleyiş    

parlamenter    

ast    

kene    

cendere    

aptallaştırmak    

suratsızlık    

sebep    

bank    

aroma    

strateji    

aile doktoru    

bas    

hainlik    

küçücük    

muslin    

hediye çeki    

alışkanlık    

takviye    

asılış    

sürrealizm    

huzursuz    

kreşendo    

ateşleyici    

arpa    

damping    

çatkı    

asimilasyon    

alarm    

öcü    

aksi takdirde    

simsiyah    

hedonizm    

koşuşmak    

göz bebeği    

kaşık    

dengelemek    

atık su    

Sırp    

pancar    

tasa    

beste    

fren    

dindar    

köz    

on    

armoni    

maya    

kemirgen    

büsbütün    

elverişli    

şayak    

slip    

İngilizce    

elektrikli    

zonklamak    

peygamber    

azarlanmak    

kaydetmek    

gülünç    

arkasından    

mangır    

tekdüzelik    

renklendirme    

tip    

bitirme    

jenerasyon    

yurt    

orgeneral    

bağımsızlık    

normal    

işlevsel    

ram    

tanım    

anlamlılık    

teleme    

iltifat