tercümeihal kelimesi

(11 karakter)

taktik    

zayıflık    

büsbütün    

pike    

tanımama    

akademi    

mütevazin    

kabullenme    

tank    

sulu    

İrlanda    

kulübe    

kör sıçan    

çulluk    

gömmek    

tam sayı    

devrilme    

bizzat    

kısa uyku    

tırtık tırtık    

taklitçi    

cif    

brüt    

kağıt    

mania    

erozyon    

Ari    

çayır    

zan    

star    

başarısızlık    

tempo    

somun    

link    

kafatası    

karşıt    

kestirim    

kuşkucu    

filo    

merasim    

renk tonu    

rekor    

papaz    

harp    

ıtriyat    

koca    

dindar    

karma    

hava üssü    

yama    

poyra    

yoz    

proton    

heterojen    

ego    

terbiyeli    

tahkim kurulu    

dirlik    

yiğitlik    

soykırım    

çete    

teras    

umacı    

tabiat    

si    

barınmak    

volt    

tutuk    

pilot    

nefes nefese    

baret    

tanıtmak    

hükümsüzlük    

yol parası    

müteselsil borç    

sayfiye    

azimsiz    

donma    

ıskalama    

harbiye    

keman    

kırmızı    

yerinde    

kireçli    

kardiyolog    

dişil    

onbaşı    

manifesto    

nine    

aklama    

cefa    

çapraz ateş    

vat    

camsı    

astarlamak    

yağma etmek    

sit    

şok tedavisi    

trans    

cart    

ünvan    

resim    

canlanmak    

vandal    

endotermik    

krampon    

geğirmek    

illegal    

kof    

avutmak    

tahrik etmek    

para    

çürütme    

aşağı doğru    

maç    

gündem    

cilveleşme    

atom çağı    

ralli    

safari    

bas    

da    

etkili    

park    

muazzam    

aya    

obelisk    

sancı    

telafi    

nankör    

külah    

demlik    

ıspatula    

orijinal    

inanılmazlık    

plak    

devam    

toy    

ezeli    

dürtü    

hamak    

mukabele    

Budizm    

gram    

kum    

söz gelişi    

edep    

takıntı    

pişti    

isterik    

sosyalleştirmek    

çobanpüskülü    

restore    

eczacı    

içlilik    

atom    

bar    

name    

iletici    

metro    

tavalık    

kükreme    

step    

form    

ihmalci    

giysi    

sanatçı    

gönye    

ace    

disk    

tankçı    

sancak    

step    

anlatımlı    

çelimsiz    

sazlık    

başarısız    

halsizlik    

baht    

çekmece    

acılanmak    

kim    

meyilli    

satın almak    

dip    

ongun    

hevenk    

samur    

benzerlik    

cevap vermek    

volt    

pipet    

saik    

tecrübe    

aroma    

keramet    

nükteci    

düzyazı    

kümelenmek    

bağışçı