tevziat kelimesi

(7 karakter)

hamburger    

hem    

bol keseden    

boynuzlamak    

Balkanlı    

kip    

heceli    

gazi    

vat    

say    

ünvan    

çıta    

defterdar    

set    

civar    

karalamak    

homoseksüellik    

murahhas üye    

am    

okunaklı    

istidlal    

koyuvermek    

düşkün    

vermut    

bulaştırmak    

gevşetme    

bed    

görünmezlik    

dönüşlü    

font    

ambalaj    

ordövr    

cerbezeli    

özlük hakkı    

cart    

arbitraj    

Van    

harcamak    

kanatlı    

giriş    

koltuk altı    

pıhtılanmak    

bulanık    

mani    

iş seyahati    

mor salkım    

disk    

alışma    

börülce    

yaya    

Adana    

tempo    

açık sarı    

bu yüzden    

antagonist    

başka tarafa çevirmek    

legato    

kazma    

Arnavutluk    

korkunçluk    

Endonezya    

dingin    

türetici    

müzayede    

salınmak    

avdet etmek    

poyraz    

başkası    

boa yılanı    

sahtiyan    

vurgu    

pare    

yaylı    

emlak kredisi    

teokratik    

alto    

bent    

işlevsiz    

çürütmek    

mütemadiyen    

aldırmak    

otobiyografi    

markalama    

dermatoloji    

totaliter    

ayak parmağı    

asker    

çakılmak    

kafesli    

üçte bir    

perestiş    

panelist    

zangoç    

ve    

martaval    

zihinsel    

çünkü    

şarıltı    

yetişmek    

ohm    

seçilmiş    

benzetim    

açma    

hazin    

jet motoru    

yakarış    

kocalı    

kontör    

yalnız    

kar    

yalan    

badminton    

denetlemek    

reyon    

katakulli    

normal    

bakanlık    

bulandırmak    

serbest bırakmak    

yasalaştırmak    

olamaz    

botanik    

oval    

dun    

iti    

rotor    

sof    

büyümek    

tasarımcı    

atlas    

birlik    

animasyon    

kaptan    

uzatmak    

karahindiba    

egemen    

cehennem azabı    

tarafsızlık    

eleştirmen    

ayrılık    

bilgisayarcı    

açık mektup    

alt    

penis    

ban    

fırıldak    

semizotu    

harcanmak    

sura    

taranmak    

ilkokul    

vitamin    

şifreli kasa    

muavin    

ansiklopedi    

sergüzeşt    

oluk oluk    

kireçlenmek    

sarılmak    

çavlan    

düşünceli    

mastika    

fırsatçılık    

cep    

alpinist    

gale    

can dostu    

kumar    

transparan    

kumarbazlık    

baldız    

kanat    

netlik    

müktesep    

ölçme    

iyileşme    

jaguar    

mastar    

yuvarlak    

kontrat    

arpacık    

yan yana    

umma    

bun    

mira    

kolaylamak    

kazıklanmak    

jinekoloji    

akaryakıt    

elde    

başsız    

depo    

aklanmak    

sol    

yen    

döküm    

telif    

bıyıksız    

set    

Türk kahvesi