toplumlaşmak kelimesi

(12 karakter)

stenografi    

soyulma    

sıyrılma    

erimek    

görünme    

parçalara ayırmak    

tahdit    

boşlamak    

müşavirlik    

rektör    

işaret etmek    

dram    

zanaatçı    

yetkisiz    

şümullü    

program    

düztabanlık    

tem    

kolon    

mızmız    

tayin etmek    

nakliyatçı    

hezeyan    

öğrenmek    

ızdırap    

silis    

bluz    

men    

çalışmak    

edi    

anıtsal    

geçerli    

em    

keyfi    

bir araya getirmek    

ikinci sınıf    

evci    

baltacı    

kısıtlamak    

oynamak    

paslaşmak    

koordinat    

opus    

alaz    

bulaştırmak    

hiperbolik    

na    

bolero    

beynelmilel    

ring    

görevdaş    

dun    

gösterge    

cicik    

ıslahatçı    

çukurlaşmak    

gün batımı    

fırlak    

baskı hatası    

şafak    

meydan    

özerklik    

amber    

muallak    

hacet    

boylu    

angarya    

kendinden geçme    

ipek gibi    

ohm    

nişanlanmak    

itiraz etmek    

çakıl yol    

iksir    

tavlamak    

kataliz    

hercai menekşe    

humus    

asimetrik    

peri masalı    

pişman olmak    

müesseseleşme    

direksiyon    

akustik    

gastrit    

fen    

kompresör    

roman    

heybe    

lime    

an    

paytak    

istirdat    

sandık    

kayıt    

mutabakat zaptı    

göçebe    

atom    

fani    

bikarbonat    

geri    

travesti    

kulakçı    

hat    

tasalanmak    

itimatlı    

toplu    

feda    

stent    

kirletme    

barut fıçısı    

rop    

kopma    

nas    

basketbol    

pest    

şanlı    

menderes    

laflamak    

peni    

girişkenlik    

Filistinli    

panik    

tefecilik    

her nasılsa    

sap    

kontuvar    

reaksiyon    

yiyici    

salsa    

rom    

basil    

tomografi    

zonklatmak    

oransız    

otonom    

sofu    

bap    

eksilmek    

turta    

site    

lojik    

Afganistan    

faydasız    

fenol    

serum    

gizleme    

serpantin    

step    

güzel    

doldurmak    

trans    

baş etmek    

model    

biriktirmek    

vazifelendirmek    

oluklu    

tutam    

olguculuk    

şeytanlık    

orsalamak    

od    

uyurgezer    

palazlanmak    

beyanat    

gönderme    

hukuk    

hat    

karı koca    

zarf    

yasa dışı    

palmiye    

pingpong    

pert    

put    

bakraç    

iştirak etmek    

galvanize    

yangın merdiveni    

eros    

kötüleşme    

toplu taşıma    

eğitimci    

bot    

gömülmek    

ümit verici    

işbirliği    

Hu    

durum    

yufka yürekli    

azı dişi    

aldanma    

tutumluluk    

bit    

motor    

başağrısı    

inci    

sakal    

gazetecilik    

Avrupa