torbalamak kelimesi

(10 karakter)

fire    

bölmek    

fıskiye    

Karadağ    

matbaacılık    

kavrama    

bala    

güneybatı    

kuruntu    

varsıl    

yara    

parmaklık    

tansık    

dadandırmak    

peri    

şans    

taşlama    

atari    

imla    

jet    

patron    

pafta    

afiyet    

oktav    

sevdirmek    

gayrimenkul    

federal    

süje    

hazar    

içli    

tanışma    

nisan    

muvazaa    

alt    

fauna    

travers    

kirpikli    

klas    

uygulamalı    

zıplamak    

ılımlılık    

tırmanma    

uyuşuk    

akraba    

yol parası    

genç    

icat etmek    

kuşaklamak    

düğüm    

cam    

tamlık    

şoför    

istifçilik    

mal sahibi    

miço    

zarar    

yaklaştırma    

bilimsel    

yalanlanmak    

temizleyici    

eğitici    

otostop    

kaydetme    

ayarı bozuk    

kapanma    

bağımlılık    

vatka    

borçlu    

larva    

anarşik    

önder    

teleferik    

hertz    

saflaştırmak    

ikincil    

güncellik    

milli ekonomi    

kağnı    

ressamlık    

pilot    

vasistas    

kim    

mülteci    

çaktırmak    

but    

polar    

memnun    

darboğaz    

lot    

yapmacıklı    

çarpıtma    

vasistas    

pasta    

sulak    

üryan    

ecdat    

havluluk    

anca    

tirbuşon    

uzak    

popo    

panter    

buyrun    

imaj    

erg    

uzama    

ester    

beddua    

topuk    

reçete    

son    

gaf    

suçlu    

bahse girmek    

itinasız    

feldspat    

Arap    

lira    

amerikan    

böyle    

ivedilik    

fit    

inti    

transit    

kaygana    

manivela    

tar    

vasiyet    

gram    

sözlükçe    

film    

çakıl taşı    

rağbet    

nişanlanmak    

kıyakçı    

lame    

göze    

dolgu    

zorlaşmak    

inhisarcılık    

kurtarmak    

davet    

efendi    

ozalit    

kuluçka dönemi    

sihirli    

başarma    

sosyalleşme    

ikraz    

planlı ekonomi    

esef    

defi    

canlanmak    

kasır    

meta    

bitimsiz    

hop    

natura    

tin    

eğitsel    

çoktan    

kayalık    

çalıştırmak    

hizmetçilik    

Batman    

tambur    

vat    

dolaşım    

vergilendirmek    

buğulu    

şehadetname    

ark    

naftalin    

gazometre    

kase    

mutemet    

buz dağı    

konuşturmak    

gizleme    

harp    

ata    

çobanlık etmek    

hacıyatmaz    

servis    

şehriye    

çini    

hakiki    

stop    

malum    

affetmek    

run    

teşrif    

alüvyon    

kilo    

müteahhit    

tenis    

deneyim    

makara    

banka    

açık saçık