transf��zyon kelimesi

(12 karakter)

ibaret olmak    

trajikomedi    

savuşturma    

Esperanto    

riyal    

saldırmazlık    

langırt    

veri    

Allah    

sim    

şamar    

takırtı    

büfe    

çoğulcu    

süzgeç    

tip    

sandal    

hemzemin geçit    

göçebe    

cerrahlık    

çerez    

saha    

daldırma    

işgüzar    

canı tez    

mantis    

falaka    

pagan    

okumak    

dam    

periyot    

topraklamak    

sesli film    

kıskanmak    

ateşli    

kısaca    

pırasa    

aidiyet    

sos    

nedeniyle    

öylesi    

tramplen    

mahir    

çekmece    

retina    

dirlik    

pest    

bunun gibi    

tasalanmak    

hoşgörüsüz    

stent    

açısal    

ok    

terminal    

önsezi    

ardiye    

yüzeysel    

dolu olmak    

duruş    

dişeti    

paye    

istifçilik    

yetki    

salat    

cup    

apse    

ölümsüzlük    

bone    

hülasa    

muhtar    

tin    

ıtriyat    

sömürülmek    

atölye    

taciz    

dubleks    

görünüm    

yokluk    

pop    

çıkık    

kaput etmek    

şevk    

nerede    

eli açık    

tramvay hattı    

kalamar    

su sineği    

anaç    

çürütülmek    

mum    

isyancı    

ben    

gramer    

sağır duvar    

nadir    

Uruguay    

rahatsız edilmemiş    

sararmak    

ispatlamak    

yüzdürmek    

defo    

ha    

ellemek    

spot    

programcı    

fikir adamı    

sirkülasyon    

piling    

oy pusulası    

mahkum    

yapınmak    

fakirleşme    

başarılı    

gerçekleşme    

gene    

biçimini bozmak    

kabadayılık    

hasır    

şematik    

mülteci    

firari    

sınırlama    

rencide    

legal    

but    

helikopter pisti    

kandırıcı    

plato    

sura    

ifraz    

buluşturmak    

muhabere    

depo    

sermaye    

tebligat    

ad    

homojenlik    

eşitlemek    

mezzosoprano    

yazın    

diminuendo    

izansız    

kararsızlık    

haber    

komodin    

kıskanç    

döner kebap    

türkü    

zıplamak    

lan    

çarpan    

domino    

paylama    

hakça    

gözlem    

rölyef    

memnun etmek    

kapatmak    

divane    

başkonsolosluk    

pest    

devamsızlık    

Fas    

kayık    

pastel    

tavaf    

boyun eğmez    

mekik diplomasisi    

yardımcı oyuncu    

durum    

füme    

sabit fikir    

optimal    

deme    

saplantı    

hareketlenmek    

klostrofobi    

eğik    

darılmak    

frikik    

kaynaşma    

duyarlı    

göç etmek    

ceket    

tepki    

darlaştırmak    

sosyetik    

murakabe    

yudumlamak    

alevlenmek    

irsi    

kodein    

yapışık    

lehim    

dağınık    

bozgun    

le    

tembih    

kriter    

de