tungsten kelimesi

(8 karakter)

general    

oluklu    

hesap günü    

ameliyat masası    

tıkırtı    

cıvıtmak    

şenlikli    

fasulye    

ahize    

şamata    

lumbago    

entrikacı    

buraya kadar    

kesit    

toz    

yağmurlama    

gurbetçi    

incitmek    

tertibat    

toparlamak    

fasit daire    

tornado    

konuşma    

karlı    

kadro    

baskıcı    

sayıklamak    

tekmelenmek    

kusma    

uyurgezer    

özbeöz    

ağaç sakızı    

yarımada    

asude    

şua    

karma    

usta işi    

benek    

kafadan    

melezlemek    

ilmek    

pastil    

lokman ruhu    

motif    

oval    

pencere kanadı    

nam    

yolcu    

amaçlı    

niteleme    

nötrleştirme    

topluiğne    

mütemmim    

müteakip    

sonuç    

sahipli    

dominant    

zarf    

asıl    

matrah    

güvenilmez    

kimyasal silah    

far    

analitik    

Konya    

çillenmek    

yeryüzü    

basit cisim    

odak noktası    

boz    

enerjik    

kimyon    

adi    

odunsu    

roman    

mu    

permi    

yabancılaştırmak    

geometri    

beri    

trajedi    

tul    

bakılmak    

yağma    

festival    

ısrarlı    

vasıtasız vergi    

matmazel    

vites    

atma    

   

köşegen    

kuram    

general    

tempo    

bedelsiz ithalat    

mebusluk    

müsait    

hijyenik    

denetim    

kudurmak    

dilenci    

inzibat    

nispeten    

sırf    

stator    

vıcık    

hem    

ehlileşmek    

adam    

kırmızıbiber    

saf    

kopya kağıdı    

sebat    

eşlemeli    

müteahhit    

yürekten    

güçlü    

kul    

katılım belgesi    

hail    

sofa    

alto    

sim    

parçalanmak    

buyruk    

yayın    

bar    

nişancılık    

somak    

deniz suyu    

kıssadan hisse    

mail    

mihrak    

ecel beşiği    

ata    

telef    

süslemek    

neşter    

çektirme    

şarap    

mırıltı    

küçüklük    

data    

iki taraflı    

etik    

güzelce    

mezmur    

bunaltmak    

an    

ban    

tangır tungur    

sorumsuzluk    

çeyrek    

geri ödeme    

tutma    

görevlendirilmek    

tanrıcılık    

dimmer    

soğutucu    

fil    

istikraz    

muvacehe    

kanatçık    

mine çiçeği    

abramak    

name    

yukarıda    

itilaf    

kafir    

arakçılık    

top    

felç    

dara    

tuzak    

katılık    

fes    

yarılamak    

hoşluk    

şebnem    

atropin    

kalıplatmak    

tahakkuk    

eşek    

kit    

benzin    

kit    

afis    

üzerine    

damper    

grup    

bayır    

ölüm sessizliği    

bireyci    

kapsamlı    

obelisk    

om    

övme    

kurtulmak    

tun