turfanda kelimesi

(8 karakter)

opera    

paravan    

tonton    

marul    

edilgen    

hazır    

dram    

bar    

tuzlamak    

hiçbiri    

iplik    

bakteri    

kırılma    

ziyaretçi    

kuzeydoğu    

botanik    

ani    

avara    

desteksiz    

lanolin    

yazı tura    

fetih    

hırçınlık    

çeşit    

dişçi    

saptırılmak    

isteme    

terminal    

tartışmak    

merkeziyetçi    

istikrarlı    

başka    

   

devirli    

boru    

akıllılık    

somurtmak    

boyut    

haince    

Mezopotamya    

bela    

don    

asır    

sürü    

imaj    

mesafeli    

diriltme    

vizite    

file    

erme    

biyopsi    

annelik    

sportmen    

tanrıtanımazlık    

aydınlatıcı    

filizlenmek    

çirkin    

ezeli    

ton    

tersyüz etmek    

çuha    

ilik    

kilit nokta    

top    

boyun borcu    

emisyon    

ünlü    

kopyalama    

sırasız    

pragmatik    

kast    

üst    

sürme    

iyimser    

dam    

sıvışık    

bidon    

dram    

eskrimci    

element    

hanım    

reşit    

göçük    

re    

çekiştirmek    

amiral    

lavta    

kast    

güneybatı    

ikon    

fa    

çözümsel    

okuldaş    

buhar kazanı    

enlem    

kastanyet    

epilog    

terapist    

mesuliyet    

küpeşte    

özelleştirme    

alaycılık    

siyasetçi    

biftek    

vakarlı    

hol    

boyacı    

katalizör    

yumuşatmak    

norm    

yatırmak    

milyoner    

hoşaf    

materyalizm    

bilimsel    

minik    

mink    

uydulaşmak    

güncelleştirme    

bülbül    

uğuldamak    

iris    

bıçaklamak    

kabız    

tomruk    

şeker kamışı    

kasnak    

yıpranmış    

direnme    

görevlendirmek    

set    

tuvalet takımı    

düzmek    

hararet    

şimdiki zaman    

dolayı    

volt    

star    

nikah    

deniz yolu    

posa    

batma    

telefon santralı    

avundurmak    

gurbetçi    

zincirleme    

fire    

barem    

tren    

döviz    

azılı    

incinmek    

bone    

öğleyin    

bilgece    

diplomat    

müttefik    

step    

hayalci    

fantastik    

sendikalaşma    

meal    

şifa    

liberal    

çaresiz    

Brahma    

coğrafyacı    

post    

çözülmek    

inmek    

iyiliksever    

gram    

sayıca    

sevimlilik    

son    

geğirmek    

akış    

sonar    

aroma    

talih    

ülke    

masonluk    

filan    

Moğolca    

mercek    

   

ıslak    

topak    

hafifletici    

maça    

çok istemek    

farkına varmak    

tekvin    

pampa    

direk    

bile    

şilte    

vergisiz    

kötümserleşmek    

kanunsuzluk