tutukluk kelimesi

(8 karakter)

özelleştirme    

acele    

verdi    

komedyen    

konservatuvar    

sınanmak    

alpinist    

dağıtılmak    

alternatif    

ayrıştırma    

uyruk    

bireysellik    

nema    

toplu iğne    

üyelik aidatı    

beleşçi    

öd    

hop    

bakan    

gebelik    

tav    

alkali    

fenalaşmak    

şarapnel    

düzlemek    

bayılma    

hare    

memorandum    

yatıştırmak    

deve    

romancı    

öğütme    

birli    

hane    

kuluçkalık    

nadas    

el    

saçık    

ucuzluk    

damping    

zenginleştirmek    

gitarcı    

istisna    

süflilik    

başyapıt    

sayışmak    

tempo    

pejmürde    

yakarmak    

alacak    

teveccüh    

görev    

elektrik kaynağı    

general    

holding    

gerçekleşmek    

cömert    

kapsamak    

sin    

ayıran    

dönüşümlü    

yaz    

işgüzarlık    

alev    

değersizlik    

ılıklık    

kemere    

standart    

glasnost    

yanaşık    

proton    

punt    

safra kesesi    

itina    

rotor    

termosifon    

bank    

revolver    

rugan    

temsil    

planet    

delikanlı    

kazıcı    

cüce    

içilebilir    

kapitalist    

hödük    

Romanist    

reform    

önlenme    

uyarlık    

sürücü    

cenk    

hat    

masonluk    

kilo    

hentbol    

mühürlü    

klostrofobi    

alt etmek    

pergola    

zihniyet    

set    

liberal    

damping    

tip    

ihbarname    

kaplan    

dramatik    

eskimiş    

eyalet    

kanton    

alkışlamak    

başkalaştırmak    

set    

ev    

anemi    

çakmak    

muayene    

ev    

ticaret mahkemesi    

nova    

küçükbaş    

kros    

dara    

lep    

üşütmek    

artan    

yumuşatıcı    

kıtırdatmak    

fonetik    

ufak    

karanlık    

fizikçi    

cinai    

aşinalık    

ace    

mi    

rop    

bom    

bet    

hile    

dolaşmak    

doğaçlamak    

cimrilik etmek    

afis    

varak    

hurdahaş    

merhametli    

oturak    

robot    

hali    

formalist    

arama tarama    

erden    

aha    

star    

büyülenme    

kont    

majör    

gidişat    

çeşnici    

biteviye    

distribütör    

bayram günü    

ortaçağa ait    

mania    

bone    

süreli    

salsa    

haram    

ön    

sanayi kuruluşu    

son ek    

ring    

Şamanizm    

ardıç kuşu    

sinir bozucu    

nihai    

borçsuz harçsız    

çekilmek    

ret    

kuralcı    

tin    

sem    

hanuman    

nema    

skala    

ufalamak    

şahıs    

örümcek    

genel görünüm    

oluşum    

perhiz    

bataklık gazı    

beyaz kömür    

ikinci derecede    

sendelemek    

tepeli    

ur