tutulma kelimesi

(7 karakter)

periyot    

şıllık    

mercek    

yatak    

beyaz cam    

pütür    

cenaze töreni    

tava    

analık    

sulama    

ram    

hırsızlık    

ruble    

gözlüklü    

jest    

radar    

rastlantı    

sazan    

termosifon    

emme basma tulumba    

inkılap    

inkişaf    

randıman    

main    

sever    

muvacehe    

dip    

sövmek    

sayıca    

inkılap    

hazmetmek    

müteselsil    

şakacılık    

lakayıtlık    

reprodüksiyon    

sömürgen    

dosyalama    

çarpıntı    

müneccim    

yük arabası    

ders    

pandantif    

sezinlemek    

moment    

kıyasen    

doğrulama    

saygısız    

daralmak    

mevsimlik    

bakkal    

koltukaltı    

tarakçı    

cart    

beşer    

judo    

acı    

ütü masası    

sökük    

kesirli sayı    

ur    

sıkma    

gariplik    

acımasız    

gizem    

ödleklik    

sorulu    

baldıran    

darphane    

pörsük    

veda    

yuvarlaklık    

çelimsiz    

sit    

boks    

boş küme    

mir    

çimdik    

sanal sayı    

yayılmak    

zapt    

taşıyıcı    

detant    

baygın    

şehvet    

lamba    

ate    

sine    

yozlaştırmak    

borçlandırma    

akrabalar    

jargon    

ıslahatçı    

bugünlük    

inkılapçı    

girmek    

ayrıca    

çıkmaz    

potas    

tutumlu    

doğrucu    

iftar    

yakarmak    

yalın cümle    

çekçek    

eğrilik    

günahsız    

om    

hasebiyle    

ama    

şekil    

tundra    

beraberlik    

cam yünü    

uykusuzluk    

devletçi    

tarihli    

tahsildar    

sauna    

bucak    

biber    

siyasi    

eylül    

kuzeybatı    

darmadağın    

baskın    

hücre    

disponibilite    

burcu    

kireçli    

sebep olmak    

pop    

grev kırıcı    

ivaz    

enayi    

taşikardi    

anıştırmak    

tabla    

hantal    

tecanüs    

anlayışlı    

ölümsüz    

işitmek    

ricat    

beyin cerrahı    

opera    

yatırmak    

demokrat    

saban    

habersiz    

indirim    

ideal    

mürekkepleme    

polyester    

duy priz    

açılma    

vites kutusu    

nevrasteni    

kobra    

yanıltıcı    

yoga    

oluşturmak    

muziplik etmek    

baraj ateşi    

muhteva    

sağ kanat    

boğucu    

düşünür    

müsamahakar    

müziksever    

kaygılanmak    

ifrat    

caka    

hasatçılık    

rengi atmak    

başarısızlık    

kıraç    

döküm    

savuşturmak    

mecra    

ahlak dışı    

nezle    

melodik    

çaylak    

hara    

danışıklı    

cep    

endüstrileşmek    

dokundurmak    

seğirdim    

kırmızımsı    

bildik    

tokmak    

idari    

dere    

arka plan    

gard    

turp    

atlas    

dayanıklılık    

görünüşte