umumi kelimesi

(5 karakter)

tan    

ban    

aktüalite    

kopya    

hibe    

hiç kimse    

anlayış    

bungalov    

yaklaştırmak    

boylu    

alışılmamış    

mikron    

levha    

pus    

don    

çivit rengi    

yatır    

denkleştirmek    

piston    

Hintli    

kestane rengi    

söndürücü    

şaklaban    

hız    

pist    

çelik    

nesil    

tirlin    

tender    

huylanmak    

serbest meslek    

tender    

han    

modern    

çıkarcı    

fermejüp    

kola    

görgü    

serum    

kamulaştırmak    

mesela    

hesaplamak    

tekdüzelik    

skala    

Bizans    

bıktırıcı    

kestirme    

ifa    

imtiyazlı    

dost olmak    

ayıraç    

aba    

seninki    

salamandra    

endirekt    

kilogram    

duvarcı    

briç    

gönlünce    

kurma    

kabarmak    

taslak    

ihtira    

tımar    

yükleyici    

belirlenme    

santilitre    

toplu    

spot    

kapuska    

telefon rehberi    

keskinleşmek    

kan kardeşi    

anlamak    

konteyner    

demeç    

dilekçe    

müsaade    

sara    

aptal    

aroma    

klik    

briket    

tender    

trompetçi    

hardal    

bat    

ahmak    

art    

im    

form    

isteklendirmek    

milis    

kristalleşme    

hayalci    

sazlık    

katafalk    

kabiliyetsizlik    

rahatsızlık    

fiber    

süregelmek    

ve    

site    

kırbaçlama    

de    

ordinat    

yargılama    

irs    

tepkimek    

değnek    

figüran    

marangozluk    

kamu güvenliği    

dizgici    

sokulganlık    

matem    

karabasan    

magma    

benimsemek    

önlük    

kap    

cehalet    

kavisli    

le    

doktorluk    

alarm    

taverna    

oda    

restore etmek    

restore    

encik    

transmisyon    

robot    

lift    

otobiyografi    

iddiasızlık    

Paraguaylı    

kavgacı    

yersiz    

sahih    

zamk    

kinaye    

bayır aşağı    

ala    

adale    

darbuka    

gececi    

fakir    

izin    

topraklamak    

av    

bronşit    

but    

kerata    

artistik    

direnmek    

bismillah    

dingin    

sömürülmek    

bulgu    

bilge    

deklare    

vahiy    

düztabanlık    

kavalyelik etmek    

dam    

arkadaşlık    

palazlanmak    

tenezzül    

siyasal parti    

sürücü belgesi    

yedirme    

kompliman    

statü    

el yazısı    

sinyalizasyon    

istifa etmek    

pişkin    

yöneltmek    

öküz    

dam    

hazırlıksız    

kunduracı    

limbo    

ayak    

dorse    

tutarsız    

kerpiç    

alçaltma    

Rumen    

ana    

ödeşmek    

tefhim    

kaolin    

serf    

sofa    

huysuz    

kireç    

nötr    

şişmanlık