vasıtasızlık kelimesi

(12 karakter)

lift    

delik    

biçimlendirme    

törensel    

katılaşma    

mis    

metrik sistem    

mega    

esirgemek    

motif    

yenilikçi    

çarpıntı    

kayak    

açık sözlülük    

dişçi    

oval    

telaffuz    

anorak    

alarm    

miktar    

teklifsiz konuşma    

kabristan    

kanat    

yardımcı    

data    

asansör    

organ    

hidrosfer    

branda    

kabir    

limon    

enfarktüs    

ser    

ilişki    

nedamet    

onlar    

tam zamanında    

şerbet    

dut    

kale    

türdeşlik    

toner    

top    

megafon    

el bezi    

kahve    

totem    

izci    

tashih    

kurum    

halt    

şeker hastalığı    

set    

en    

girintili    

total    

belagat    

halihazır    

basıklık    

muhabbet etmek    

bağışlamak    

egemenlik    

billur    

görülmek    

damgalanmak    

biletmek    

mülakat    

numara    

yormak    

şecere    

katmer    

takınak    

pot    

zührevi    

toplu taşımacılık    

kurs    

çerçilik    

unutkan    

küsmek    

dil atlası    

Zambiyalı    

bütünleme    

gün    

cömert    

büyüklük    

ifşa etme    

topuzlu    

rençper    

karşılama töreni    

tutumsuz    

bundan dolayı    

Paraguay    

hamam    

salt    

modern    

kıran    

teşbih    

gözetici    

nida    

dağ    

şüphelenmek    

gelecek nesiller    

feda    

yarın    

boyacı    

tevkif    

seçmeci    

nifak    

güneş saati    

kambiyo    

sancak    

ticaret limanı    

cumhuriyetçi    

hemen    

akortlu    

iddia etmek    

da    

vukuat    

pelin otu    

main    

uğuldamak    

tartısız    

megahertz    

güvenilirlik    

çitlembik    

agitato    

iz    

Laz    

jargon    

tutulum    

foto    

antlaşmak    

sebat    

pal    

perişanlık    

duvar    

yoğrulmak    

dorse    

idea    

bitirme    

yararlanmak    

kişi    

globulin    

yazman    

pest    

yama    

jet    

yapma    

şifre    

eşleşmek    

komşuluk    

star    

planya    

koşmak    

üs    

murahhas üye    

Noel ağacı    

hürmet    

eskimek    

mink    

rastlantısal    

orman    

libre    

dönemeç    

tahriş    

kavuşmak    

materyalist    

huysuzluk    

hekimlik    

pir    

sarkaç    

lağım çukuru    

gidişat    

kısaltmak    

tevzi bürosu    

siyatik    

donma noktası    

karikatürcü    

nema    

anlaşılmaz    

banker    

para    

dan    

grev yapmak    

yağmur kuşu    

uçuk    

toplu konut    

atık su    

büst    

misina    

fit    

pal    

ziyan    

harap olmak    

şüyu    

şaşaa    

bükülü    

plato    

askı    

tamamlayıcı