yaldızlanmak kelimesi

(12 karakter)

bitik    

alüvyon    

bere    

yaren    

deşmek    

bilyeli yatak    

marihuana    

radyoaktif    

halihazırda    

ithaf    

yemişlenmek    

hay    

proforma    

törel    

milli kimlik    

çeyrek final    

etraf    

el    

çöp tenekesi    

yumru    

yaşamsal    

birey    

monte    

kurşuni    

pejmürde    

çoğulcu    

spatula    

bayıltmak    

holding    

ikincil    

bar    

simetri    

olgunlaşma    

mümin    

anagram    

eş zamanlı    

mercan    

iki katlı    

federasyon    

müneccim    

akademisyen    

set    

mors    

erken    

kopyalamak    

gıyabi hüküm    

vale    

boy    

haydut    

asabiye    

talk    

pos    

fen    

en    

cephe    

cimri    

müsvedde    

memeliler    

arkasından    

yıpranmak    

kuvvet    

kısıtlama    

palaska    

birleşen    

son derece    

abd    

kayganlık    

parlak    

firari    

acındırmak    

sucuk    

muhtariyet    

post    

hep    

açıklayıcı    

yeterlilik    

tiksinme    

telsiz    

yetiştirmek    

sap    

aylıklı    

soyguncu    

utangaç    

telefat    

tuhafiyeci    

kubbe    

kepçe    

karabuğday    

danışmak    

kültürfizik    

işkembe    

esmerleştirmek    

ütü    

az    

doçent    

akışkan    

buracıkta    

otoriter    

kurtçuk    

ihtar    

rezerv    

presto    

kültür    

efektif talep    

kum saati    

kalp ağrısı    

nefes borusu    

kehanette bulunmak    

elemek    

atılganlık    

sınırsız yetki    

evrensel    

piston    

yardımlaşmak    

zıkkım    

çakal    

pastel    

pankreas    

derbeder    

sarmalamak    

kararname    

gözünü korkutmak    

raf    

ayrıcalık    

sıralama    

korku    

görsel-işitsel    

haberci    

beş    

çamaşır mandalı    

orada    

Romanya    

takip    

ölüm orucu    

mutsuz    

modern    

tokat    

haram    

kurnaz    

hemoglobin    

çöp tenekesi    

hünerli    

poliüretan    

saten    

başarılmak    

amel    

amirane    

atlama tahtası    

paytak    

belgesel    

agnostik    

ezici    

çırpıcı    

vuku    

oksijen    

Van    

ana kapı    

posta kodu    

solcu    

lehim    

sayılı    

çağdaşlaştırmak    

muallim    

önemsiz şey    

kıvırcık    

günaydın    

dayamak    

koordinasyon    

talep etmek    

rotor    

do    

diriliş    

Mars    

kotra    

asap    

tornado    

tamtam    

acil    

büzmek    

kalıtım    

ayyaşlık    

geniz    

dilsiz    

piskopos    

paragöz    

kartela    

ayak izi    

kablosuz    

şefkatsizlik    

plankton    

dikdörtgen    

transport    

mal    

sır    

seylap    

takla    

artist    

yardırmak    

aksilik    

bıkmak