yarat��c�� kelimesi

(10 karakter)

kabartma tozu    

harakiri    

acente    

tavassut    

uzo    

meğer    

partizan    

utangaç    

sofra    

hükümdar    

ılıman    

çekimserlik    

sesli film    

sav    

im    

Ürdünlü    

af    

soğumak    

tokalaşma    

bakteri    

ağır iş    

kardinal    

vasi    

onur    

paçoz    

farklılaştırmak    

Ramazan Bayramı    

sultan    

alakalandırmak    

çekilmez    

yaylım    

dikte etmek    

çağırmak    

derece    

pırtlak    

emare    

fatura    

ussallaştırma    

bağıl değer    

limit    

ant    

rate    

İslam    

ovuşturmak    

aziz    

mühürletmek    

pat    

blok    

olta    

başlıca    

Ortodoks    

körük    

tırmık    

eyvah    

kurmak    

lamaist    

taşınabilir    

tespit    

san    

kaçınılmaz    

Fin    

hırsız    

ödemeli    

modül    

parçalama    

açılma    

havadan    

spiritüalizm    

dımdızlak    

izlenimcilik    

salgın    

kasvet    

oluk    

mahsup etmek    

işittirmek    

etkisizleştirmek    

nezaret    

anlamsız    

akıntılı    

hiçbir    

şilin    

izci    

kabiliyet    

forum    

şöhretli    

ora    

dönüşlü fiil    

gevşeme    

cam    

haya    

vernik    

secde    

pat    

kit    

asilik    

diploma    

tahammül etmek    

ezber    

eşik    

bağıntı    

aykırı    

boyamak    

kayalık    

hamt    

benzersiz    

atlas    

ham    

sorti    

Suriyeli    

manyetik    

etüt    

glasnost    

liberal    

fit    

damlamak    

saf    

plan    

hoşlanma    

un    

but    

ağızdan    

zabıt    

bisiklete binmek    

kuyumculuk    

petrol    

engin    

dokutmak    

doğaçlama    

mayıs böceği    

sayfa    

limon    

el kitabı    

Rumi takvim    

revir    

düşünür    

Yemen    

apartman    

gen    

geçici    

yatışma    

yargılama    

ruh    

püskürtmek    

şairlik    

düşmanca    

kısrak    

geometri    

etkileşim    

analog    

fotokopi    

ben    

haklamak    

kusturmak    

forum    

biriktirmek    

falcı    

çay    

hanımeli    

her biri    

an    

niş    

jenerik    

tuzluluk    

tab    

jelatinli    

arsızlık    

pansiyonculuk    

tepe    

hazırlama    

of    

para cezası    

tekme    

şimşek    

ev sahipliği    

zarf    

namzet    

Libya    

çiğnenmek    

şayet    

akademi    

popo    

mihenk taşı    

mesane    

zifiri    

Süryani    

pense    

metrajlı    

burjuva    

reformist    

üstlenme    

hidrat    

balans ayarı    

cumartesi    

güney    

nedime    

eritme    

yayınlamak    

yönetilmek    

muamele    

hoca