yarma kelimesi

(5 karakter)

alçakgönüllü    

siren    

icap    

yıpranmak    

şiddetle    

hem    

toplanma    

tazmin etmek    

yadigar    

bodrum    

bağ    

say    

kötüleşmek    

riyazet    

karartmak    

müzehhep    

çürümüş    

neyse    

vasi    

yıkılmak    

aşık    

elverişli    

teflon    

dağıtım    

pragmatik    

geceleme    

beta    

alt güverte    

vuruşkan    

pigment    

yanlamasına    

kavuşmak    

bağ    

dinçleşmek    

salgılamak    

jig    

çizmek    

duyu    

yaprak dökümü    

muhayyer    

kopolimer    

pot    

huysuzlaşmak    

basmak    

Bolivya    

karabasan    

elbise dolabı    

geometri    

katranlı    

yiyecek    

bölücü    

göstermelik    

Kırşehir    

ağızlık    

mutlak    

rezil    

holigan    

külçeleşmek    

mahkeme    

transfer    

kabızlık    

sadakatli    

başkası    

bozucu    

açınım    

vakanüvis    

in    

vandal    

selam    

disk    

makta    

özlemek    

talk    

asker kaçağı    

engellenmek    

simultane    

mumlu kağıt    

kitap dolabı    

aracılık    

istim    

ısıtma    

örneklik    

vargel    

cinsiyet    

telefon etmek    

gelişigüzel    

ağrı kesici    

transfer    

emretmek    

faiz    

yenibahar    

uvertür    

kostik    

rota    

harmanlamak    

kart    

enjektör    

cesurluk    

bat    

küresel    

kira    

aşırı duyarlık    

liman reisi    

yapraksı    

hatırlı    

faiz oranı    

mu    

ihbar    

tarihsel    

seçim    

atonal    

denet    

nükleon    

ring    

sudan    

zemin katı    

muhalefet partisi    

memorandum    

boşalım    

hamburger    

papaya    

oynaş    

sirayet    

ece    

ahar    

yusufçuk    

kas    

kirişlemek    

yansı    

robot    

name    

takdim etmek    

mat    

açısal    

test    

objektif    

göğüslemek    

tiryakilik    

mazurka    

main    

katmanlaşma    

kodaman    

rekabet etmek    

çokbilmiş    

macera    

ray    

eğmek    

bulma    

monarşi    

kavrama    

panel    

platonik    

mühürlü    

lot    

geçen    

mark    

hindiba    

sofra örtüsü    

logo    

noktalı    

izan    

set    

ramp    

barut    

mısır yağı    

üşüme    

basit faiz    

yakacak    

belgeli    

diploma    

tüketim    

puantör    

tılsım    

hissi    

fitil    

tutuklamak    

güncellik    

temkin    

bulaşma    

birincilik    

domalan    

börek    

teslis    

kilise    

panteon    

küstahça    

faik    

muhaceret    

telepati    

fars    

zamansızlık    

lep    

mendebur    

data    

paratoner    

rakipsiz    

personel    

Etiyopya    

hindi    

general