yedek oyuncu kelimesi

(12 karakter)

sonbahar    

stator    

ibadet etmek    

şantaj    

hiççi    

yeis    

fanilik    

nezaketli    

yumuşama    

sefer    

torpil    

bumbar    

döner kebap    

patent    

üre    

yalancılık    

sap    

sürgün    

vestiyer    

tesadüfi    

ev    

gemici    

salkım saçak    

akıntı    

ark    

polar    

dahiliye mütehassısı    

kımız    

İtalyanca    

yalı    

gereksemek    

ayla    

iti    

mililitre    

mut    

sarfınazar    

yedeklemek    

girişkenlik    

cıvata    

spontane    

karaciğer    

diyalektik    

Fatiha    

zayiat    

çekingen    

hayvanat    

atlas    

maliyeci    

rot    

yalınayak    

nadanlık    

öykü    

çek    

riya    

bol    

leke    

top    

muntazaman    

hapsedilme    

fındık    

nur    

bandırmak    

tedavi etmek    

geçim    

blucin    

yeter sayı    

hınç    

cüzi    

hail    

bas    

yeğen    

iktisat    

Letonya    

sarkıklık    

kimyon    

tundra    

atletizm    

poyra    

diminuendo    

müspet    

tabiat    

çiçek tozu    

çeviri    

kayırma    

az    

salık    

tayfun    

yapmacıklı    

pisi    

kalkınma    

motorcu    

kullanılmış    

müjdelik    

alacalı    

ferment    

güreşmek    

folk    

hatıllamak    

aranjman    

evelemek gevelemek    

gıda    

amca    

yüzmek    

çapraşık    

post    

mutfak    

yatay    

far    

boşanma    

betatron    

ağır ceza    

işkenceci    

bol bol    

kaymak    

selamlamak    

yemek    

evsiz    

almaş    

erik    

tezgah    

içtepi    

kabile    

katalizör    

gözükmek    

polar    

şantiye    

silahlı    

ballı börek    

ötüşmek    

çocuk arabası    

seks    

kapatılmak    

hece    

bun    

referandum    

yaklaşık    

körfez    

logos    

nahif    

disk    

talk    

gevrek    

mersi    

ban    

doğrusal    

av    

mail    

gelme    

çevre    

küllük    

tapulamak    

mobilyalı    

merkez    

hokkabaz    

faraş    

as    

aksiyom    

mantık    

bakınmak    

esir alma    

gömme    

şümul    

taksirli suç    

tire    

normal    

öğretmenlik    

gerekçe    

reeskont    

globulin    

kaplı    

şaklamak    

dizelge    

pardon    

cankurtaran    

terminal    

har gür    

kırbaçlanmak    

fauna    

sıkılmak    

su ürünleri    

plankton    

yüzeysel    

hikmet    

tıkışmak    

imha    

içtenlik    

trap    

illetli    

soğuk şaka    

süpürge darısı    

fıçı    

ispiyonlamak    

tıkınmak    

yıkama    

yumurtadan çıkmak    

sıklaştırmak    

üstüpü    

set    

interferon    

Urban