yoksunluk kelimesi

(9 karakter)

demlemek    

dönel    

ciltlemek    

normal    

dul    

anapara    

kahır    

mukavva    

gevşetmek    

mülahazat hanesi    

düzelmek    

do    

nas    

astroloji    

değil    

çemen    

uyaklı    

posta kartı    

Maltalı    

delme    

dikey    

pat    

put    

itiraf etmek    

palavracı    

cup    

çiçek soğanı    

silmek    

meteoroloji istasyonu    

icmal    

vebalı    

atış    

arsız    

er    

kısa çizgi    

herhangi biri    

ta    

rotor    

istilacı    

cazibesiz    

ihtimal    

kokarca    

şort    

broşür    

put    

striptizci    

fondip    

babayiğit    

vergi    

post    

intibaksız    

pişik    

çocukça    

kopuntu    

nominal    

içtimai    

yüzünden    

trampa    

şarlatanlık    

aygıt    

özetlemek    

antoloji    

galon    

telefon etmek    

okutman    

büküm    

seyreltmek    

paketlemek    

bani    

ray    

intibak    

fahri konsolos    

izdüşüm    

çıplak    

tin    

geri çekmek    

Urban    

post    

sponsor    

yeter    

çizik    

teğmen    

lotus    

hakkıhıyar    

ekseriyet    

arz etmek    

ilgililik    

ruhani    

vatan    

öngörü    

açığa vurmak    

font    

alem    

palamut    

hüngürtü    

papazlık    

trap    

kümbet    

pardon    

tin    

yaralanmak    

Bursa    

tango    

bay    

çekiş    

oklava    

poligon    

ray    

ecnebi    

tasarlamak    

olay    

ürün yelpazesi    

ağaçkakan    

muşta    

temsili    

dikeç    

kanarya    

etli    

ramp    

gözde    

anjin    

limbo    

platform    

taşmak    

germek    

soba    

federal    

Japon    

sağlık görevlisi    

kobalt    

bombalamak    

iyodür    

ışıkçı    

dövmek    

utanmak    

kamuflaj    

killi    

divan    

tab    

gerileme    

ardıç kuşu    

gündüz    

tahini    

yemek    

dertleşmek    

donmak    

krematoryum    

hatırlatma    

insanüstü    

say    

kip    

mukabil    

siyasi parti    

mitoloji    

mail    

azı dişi    

gün    

Atatürkçülük    

oda hapsi    

nötr    

kok kömürü    

eser    

elektrostatik    

lirik    

iltimas    

şeffaflık    

elbette    

gerçeküstü    

mega    

tundra    

çelimsiz    

istenilmeyen    

topraklamak    

damsız    

görelilik    

yaka    

akli    

karakul    

karın ağrısı    

nefes    

torik    

maestoso    

fayton    

menkul kıymetler    

tüketici    

kele    

illegal    

hesap günü    

kiriş    

tıkaçlamak    

golf    

poster    

sığlık    

disk    

evcilleşmek    

e    

korkunçluk    

yapmacık    

kemal    

magma