zorla alma kelimesi

(10 karakter)

çocuk    

file    

baron    

naneli    

emektar    

muhtıra    

ideolojik    

motif    

cart    

gam    

dövüş    

garipsemek    

müteşebbis    

sevap    

mask    

Avrupalı    

şiveli    

otobur    

sofra    

karnabahar    

küllük    

ekstra    

kalkmak    

kırıcılık    

erişme    

mahalli    

sığırkuyruğu    

sürmenaj    

atanmış    

disiplinsizlik    

parka    

fuaye    

tun    

karst    

engel olma    

hicran    

bölük    

yalvarılmak    

bezik    

baklava    

ataşe    

hava    

korucu    

öznel    

yetişme    

hazımsız    

fitillemek    

havlu    

iş gezisi    

halletmek    

bütçe dengesi    

fırlatma    

veto    

tay    

işemek    

uykusuz    

don    

maya    

heybetli    

yankı    

manyetik alan    

Lehçe    

dar açı    

sedefli    

üvey    

trio    

anlamına gelmek    

kısıntı    

katlanmak    

etajer    

bit    

font    

dinçlik    

tekrarlama    

pota    

en    

tasdik    

apsent    

kaya güvercini    

şaşırmak    

alyuvar    

lake    

ezberlemek    

dun    

solo    

kızarmış    

sömürü    

bıkkınlık    

ıskaça    

boca    

takribi    

görüntü    

ferman    

angström    

fatura    

tebrik kartı    

godoş    

şefkat    

yatkınlık    

bed    

alerjik    

kandırmak    

takırdamak    

şartlı    

ilkokul    

kabataslak    

sonuçlandırmak    

macunlama    

adi    

kanunlaştırmak    

halt    

proton    

röportaj    

takmak    

dekoratif    

ilham    

şovenizm    

mil    

haftalıkçı    

lime    

oradan    

köreltmek    

serpmek    

tavan arası    

yürüyen merdiven    

azıtmak    

fibrin    

yavru    

atlas    

radar    

değinme    

dağ keçisi    

Makedonya    

slip    

iddiasız    

yavaş    

kinci    

meta    

şifre anahtarı    

istihdam    

yansız    

katyon    

eşmek    

üzücü    

Somali    

sterilizasyon    

dun    

sap    

adalet    

takla    

bere    

tahammül    

galaksi    

Sivas    

sur    

uçurum    

teorisyen    

Tatarca    

Van    

gani    

gürültücülük    

doğa    

sıfatlandırma    

federal    

lama    

tarayıcı    

bireyci    

silah    

fileto    

eski püskü    

realist    

imdat    

tun    

süs    

mezun    

atom    

özgürlükçü    

kambur    

azık    

san    

akabinde    

raf    

aydınlatmak    

monarşist    

yüzleştirmek    

gücenik    

tungsten    

ilahi    

bünye    

kıtırtı    

etkinlik    

koşmak    

hal    

dulluk    

palaska    

keşif    

kefil    

arıza    

birinci    

sitem